Belangrijke websites in crisistijd op een rijtje

Corona, we hebben er allemaal mee te maken

 

In deze blog heb ik een aantal belangrijke websites in verband met de crisis voor je op een rijtje gezet. Als ik het heb over belangrijke websites zijn dat websites van de Rijksoverheid, het RIVM, websites voor ondernemers en ZZP’ers, die zwaar getroffen worden in deze crisis en websites i.v.m. reizen. We zijn sinds kort allemaal getroffen door de maatregelen die het kabinet neemt. Op 23 maart heeft het kabinet strengere maatregelen aangekondigd die in elk geval tot 1 juni 2020 duren. Houd je a.u.b. ook aan deze genomen maatregelen, ze zijn in het belang van de hele Nederlandse en wereldwijde bevolking. Ik hoop dat de bijna lockdown in Nederland en de lockdowns in de rest van Europa/wereld snel voorbij zijn. Ik snap niet dat mensen nu nog steeds denken dat het maar een griepje is, die zomaar voorbij gaat en ik nog steeds veel mensen (voornamelijk jongeren) zie die dicht bij elkaar staan. Mensen neem dit serieus en houd je aan de richtlijnen die de Rijksoverheid opstelt! Deze maatregelen worden niet voor niets genomen. Houd je aan de 1,5 meter afstand, het hoesten/niezen in je elleboog en het geen handen schudden. Dat verandert allemaal weer als deze pandemie wereldwijd voorbij is. Maar wanneer dat is, weet op het moment niemand. Veel maatregelen duren in elk geval tot 1 juni 2020.

Ik heb het c-woord van deze pagina verwijderd, dit omdat ik heb gelezen dat Google websites kan blokkeren die dat doen. Ik neem het risico maar niet. Dit is ook de de reden dat ik spreek over crisis / virus en niet over c…..crisis / c…..virus.

Net als veel mensen volg ik via verschillende bronnen (kranten, televisie en internet) alle ontwikkelingen op de voet. Jij ook?

Wees lief voor elkaar, maar houd afstand en help zoveel je kunt. Denk aan alle ouderen in verpleegtehuizen die door de genomen maatregelen geen bezoek meer mogen ontvangen of de mensen die vanwege het feit dat ze in een risicogroep zitten ook geen bezoek meer mogen krijgen of aan alle artsen en verpleegkundigen die hun stinkende best doen om alle zieken op te vangen, te verzorgen en waar mogelijk te genezen. Bel/e-mail je ouders of andere kwetsbare dierbaren eens vaker of stuur ze een kaartje. Zo heb ik dagelijks, hetzij via de e-mail of telefonisch, contact met mijn ouders, die ik nu niet kan bezoeken, omdat ze in een risicogroep zitten. Ik stuur ze dagelijks een e-mail met een oppepper in de vorm van een mooie foto van bijv. bloesem die in bloei staat, maar die ze nu niet kunnen zien, omdat ze niet naar buiten kunnen/mogen.

Een foto om op te vrolijken in deze crisis

Een foto om op te vrolijken in deze crisis

 

Mensen heb begrip voor alle maatregelen! Ze zijn er ook voor jou, niet alleen voor de ouderen maar ook voor bijv. de jongeren. Ook zij kunnen besmet en ziek worden. Ik hoorde van mijn broer, die koerier/ZZP’er is en in week 12 voor zijn werk naar Groot-Brittannië reed, dat daar alles normaal door bleef gaan alsof er niets aan de hand was. De regering van Groot-Brittannië heeft nu toch ook eindelijk de cafés en pubs gesloten en net als in Nederland zijn ook daar op 23 maart 2020 verdere maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn op 31 maart 2020 verlengd tot in elk geval 28 april 2020. In Wit-Rusland daarentegen doen ze net of er niets aan de hand is en begint de voetbalcompetitie met handen schudden en publiek. Het kan toch niet zo zijn dat zelfs een regering deze wereldwijde crisis niet serieus neemt nu er in bepaalde landen (denk aan Italië, Frankrijk en Spanje) zoveel doden te betreuren zijn. Als je naar buiten gaat, ook dan gelden de regels. Denk als je de natuur/bossen in trekt aan de daar geldende regels. Het is broedseizoen voor de vogels. Houd je hond aan de lijn en loop niet buiten de gebaande paden. Overal staan borden wat wel en niet mag, lees ze en belangrijker nog, volg ze ook op!

Houd je aan de maatregelen die zijn opgelegd!!

 

De financiële gevolgen voor bijv. de luchtvaartsector, de horeca, bedrijven en de reiswereld zijn niet te overzien. Op het moment van publiceren van deze blog is het nog veel te vroeg om al conclusies te trekken over de gevolgen van deze crisis. Er zijn tal van organisaties, zoals banken en winkels die elk hun eigen maatregelen nemen. Banken hebben regelingen getroffen i.v.m. aflossingen van leningen/hypotheken. Het gaat mij te ver om al deze maatregelen in deze blog te noemen. Ga daarvoor naar de website van de betreffende bank en/of winkel.

 

Algemeen

De Rijksoverheid heeft alle informatie, die wij als Nederlanders nodig hebben om deze crisis door te komen op hun website op een rijtje gezet, zoals regelingen voor ondernemers en ZZP’ers, de aanpak van deze crisis, reizen van en naar het buitenland en veel gestelde vragen. Dit is op dit moment de belangrijkste website waar je heel veel antwoorden op al je vragen kunt vinden.

Er is een landelijk crisisnummer is  ingesteld die bereikbaar is via nummer 0800-13 51. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar tussen 08.00-20.00 uur.

Voor ouders in cruciale beroepen of vitale processen is er een lijst met cruciale beroepsgroepen opgesteld. Het gaat hier om beroepsgroepen die we in deze crisis hard nodig hebben. Mensen die werken in een onmisbare functie werken ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen, nu de scholen en kinderopvang gesloten zijn, een beroep doen op de kinderopvang. Denk hierbij aan zorgpersoneel (petje af voor hun inzet in deze crisis), leraren en personeel die nodig zijn op school, voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens, mensen die in het openbaar vervoer werken, de medewerkers in de media die ons dagelijks op de hoogte houden van al het nieuws en de hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance.

De RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is het kennis- en onderzoeksinstituut van de Rijksoverheid dat zich bezig houdt met de bevordering van de volksgezondheid en een gezond en veilig leefmilieu. De kerntaken van het RIVM dienen als ondersteuning van het beleid van de overheid. In deze crisis adviseert het instituut het kabinet en komt het dagelijks met een update over het aantal besmettingen en doden in Nederland. Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld die voorkomen dat er nog meer besmettingen bijkomen. Houd je ook aan deze richtlijnen, zoals regelmatig handen wassen, 1,5 meter afstand van elkaar houden, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen en blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt/hebt. Ik zie nu nog regelmatig dat mensen geen afstand houden. Als ik op het moment van schrijven van deze blog uit mijn raam kijk, zie ik bij de skatebaan een eindje van mijn huis, veel jongeren skaten, zij houden zich niet aan de richtlijn van 1,5 meter. Ik merk het ook nog steeds bij de supermarkt dat men zich niet aan de richtlijnen houdt.

Aanscherping van de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen per 23-3-2020

 

Ook onderstaande maatregelen gelden nog altijd, sommige zijn alleen aangescherpt.

Wat te doen ivm het coronavirus in Nederland

 

Wereldwijd houdt de WHO (World Health Organization) je up to date met alle nieuws over deze pandemie. Op de website van de WHO staat een kaart met de besmettingen wereldwijd.

De Consumentenbond heeft zaken die elke consument aangaan op een rijtje gezet, zoals alle waarschuwingen voor oplichting door criminelen die een slaatje uit deze crisis willen slaan (walgelijk), vragen over de vergoedingen door de zorgverzekering, tips om goed thuis te kunnen werken, enz.

Het Rode Kruis is de noodhulporganisatie in Nederland en wereldwijd. Ook in deze crisis staan alle medewerkers weer klaar om de handen uit de mouwen steken met fantastische initiatieven, zoals een hulplijn voor kwetsbaren. Ze hebben de Rode Kruis Hulplijn opengesteld. Het telefoonnummer 070-4455 888 is van maandag t/m vrijdag tussen 9.00-21.00 uur en op zaterdag tussen 10.00-16.00 uur bereikbaar voor iedereen die een luisterend oor, advies of extra hulp nodig heeft, omdat ze in quarantaine of thuisisolatie zitten. Het Rode Kruis komt op steeds meer plekken in actie tegen het virus, zoals ondersteuning aan GGD’s en ziekenhuizen en boodschappen voor mensen die de deur niet uit kunnen. Bedankt alle medewerkers van het Rode Kruis voor al het goeds dat jullie tijdens een crisis doen.

 

Ondernemers en ZZP’ers

Ben je ondernemer en getroffen door deze crisis, Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) heeft alle maatregelen die het kabinet in maart 2020 genomen heeft om de economische gevolgen van het virus op te vangen, zoals de verruiming van bestaande regelingen: BMKB-regeling, Garantie Ondernemersfinanciering en Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) en een nieuwe Compensatieregeling getroffen sectoren, op een rijtje gezet.

Via de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn alle economische maatregelen die genomen zijn vanwege de crisis te lezen. Deze economische maatregelen hebben als doel om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Mocht je de ondersteuning nodig hebben, maak er gebruik, maar geen misbruik, van.

Noodpakket voor banen en economie tijdens de coronacrisis

 

De Kamer van Koophandel (KVK) heeft alle regelingen waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken op een rijtje gezet. De KVK heeft een apart loket in het leven geroepen waar je met al je ondernemersvragen terecht kunt. Het KVK loket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur. Het loket is alleen telefonisch bereikbaar. Op de kantoren is er GEEN loket aanwezig. Het telefoonnummer is 0800-2117.

MKB Nederland heeft alles wat je als ondernemer moet weten op hun website op een rijtje gezet. Ze hebben een wegwijzer voor getroffen ondernemers gemaakt. Het kan je helpen om je wegwijs te maken naar de regelingen van de belastingdienst en kredietregelingen.

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW werkt in deze crisis samen met MKB Nederland en de Kamer van Koophandel. De wegwijzer voor getroffen ondernemers is ook op de website van VNO-NCW te downloaden. Wat doe je als je minder werk hebt voor je personeel, tijdelijk geen inkomsten hebt als zzp’er of bijvoorbeeld je belastingen niet op tijd kunt betalen?

Op de website van de Rijksoverheid staan de maatregelen die gelden voor de vele zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Er komt een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening. Deze voorziening wordt uitgevoerd door de gemeente waar je woont. Mocht je het nodig hebben, kun je het aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Je kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om je liquiditeitsprobleem op te lossen.

Bedrijven die door de crisis in de problemen zijn gekomen, kunnen vanaf maandag 6 april 2020 een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Aanvragen moeten worden ingediend bij het UWV. Er worden grote aantallen aanvragen tegelijkertijd verwacht. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten, meldt het ministerie van Sociale Zaken. De tijdelijke noodmaatregel werkbehoud (NOW) vervangt de werktijdverkortingsregeling. Deze nieuwe regeling is ook ruimer. De vergoeding is gerelateerd aan het percentage omzetverlies. Bij een verlies van 100 procent kunnen bedrijven 90 procent van de loonsom vergoed krijgen. Bij een omzetdaling van 50 procent gaat het om 45 procent van de totale loonsom. Bedrijven kunnen aanspraak maken op de regeling als ze door de crisis gedurende drie maanden hun omzet zeker 20 procent zien dalen. Een andere voorwaarde is dat personeel niet mag worden ontslagen.  De vergoeding geldt voor brutosalarissen tot ongeveer 9500 euro. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Ook het salaris van flexwerkers kan worden gecompenseerd, benadrukt het ministerie van Sociale Zaken. Bedrijven worden opgeroepen om flexwerkers zoveel mogelijk door te betalen.
Het UWV heeft de veelgestelde vragen voor zowel werkgevers als particulieren/werknemers op een rijtje gezet.

De Belastingdienst heeft belastingmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers genomen. Je kunt de belastingdienst om bijzonder uitstel van betaling voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonheffingen vragen. Je moet een brief naar de belastingdienst sturen. In de brief vraag je om uitstel van betaling, omdat je door de uitbraak van dit wereldwijde virus in betalingsproblemen bent gekomen. De belastingdienst stopt na ontvangst van deze brief met de invorderingsmaatregelen. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van BTW of loonheffingen hoef je niet te betalen.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars belooft om ondernemers, die in acute problemen komen door deze crisis, kunnen rekenen op coulance als het gaat om het betalen van de pensioenpremies voor hun personeel.

Bij de Unie van Waterschappen kun je als ondernemer uitstel van betaling van de de waterschapsbelastingen krijgen als je de aanslag vanwege de crisis niet kunt betalen.

Corona maatregelen voor ondernemers

 

Reizen

De Rijksoverheid heeft alle veelgestelde vragen over het virus en reizen van en naar het buitenland en naar Caribisch Nederland voor je op een rijtje gezet.  Het advies is: reis de komende periode niet meer naar het buitenland, tenzij strikt noodzakelijk. Sinds 19 maart 2020 zijn de grenzen voor mensen van buiten Europa gesloten en op Schiphol zijn de eerste mensen die zich niet hielden aan dit inreisverbod al teruggestuurd naar het land van herkomst. De Rijksoverheid heeft een handig overzicht gemaakt met veelgestelde vragen reisadvies per land.

Voor mensen die vast zitten in het buitenland is door de reisbranche, verzekeraars, luchtvaartmaatschappijen en de Rijksoverheid het gezamenlijke platform Bijzondere bijstand buitenland in het leven geroepen. Het doel is om gestrande Nederlandse reizigers te helpen. Nederlanders die door de uitbraak van het virus zijn gestrand in het buitenland, kunnen hulp krijgen om hun terugreis te regelen en bekostigen. Zoek je hulp? Registreer je dan hier.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken raadt alle vakantiereizen naar het buitenland tot 28 april 2020 af. Alleen als het strikt noodzakelijk is, mogen Nederlanders volgens het advies nog buiten de grenzen reizen. Meer informatie lees je op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ben je in het buitenland dan kun je er via deze service voor kiezen je te laten registreren zodat de betreffende ambassade weet dat je in het land bent. Zo krijg je een e-mail bij aangepast reisadvies, een sms bij een (dreigende) crisis en de ambassade weet dat je in het land bent.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

De ANVR raadt de Nederlandse reiziger die gestrand op zijn/haar bestemming om als het om een pakketreis gaat contact op te nemen met de reisorganisatie en als je een los ticket geboekt hebt, contact op te nemen met je luchtvaartmaatschappij. Houdt er rekening mee dat het vanwege deze crisis heel druk is bij de reisorganisaties en bij de luchtvaartmaatschappijen. Veel reisorganisaties nemen zelf contact met je op.

Het SGR en de ANVR hebben voor reizigers die een reis met SGR Garantie hebben geboekt, met ingang van 16 maart 2020 een speciaal voucher in het leven geroepen. Je kunt met dit voucher de geannuleerde reis op een later tijdstip opnieuw boeken en alsnog op vakantie te gaan. Ook ben je als reiziger met dit voucher er zeker van dat je reissom veiliggesteld is, mocht je reisorganisatie door deze crisis in financiële problemen komen.

 

Veel landen hebben inmiddels hun luchtruim gesloten voor vliegtuigen uit andere landen, in sommige landen mag je je amper meer op straat vertonen en accommodaties zijn gesloten door het virus. Helaas zijn daardoor veel reisorganisaties voorlopig gestopt met het uitvoeren van vakanties. Hieronder vind je een lijst met reisorganisaties die gestopt zijn met het uitvoeren van reizen en tot welke datum dit is. Net als dit hele artikel zal ik proberen deze lijst dagelijks up-to-date te houden tot we weer mogen reizen. Vertrek je in maart en april dan gaan de reizen niet door. Als je in mei vertrekt, check dan de update op de website van je reisorganisatie. Ga NIET direct bellen! De reisorganisaties zijn volledig overbelast. Wacht af tot zij met jou contact opnemen. Als ik zo het nieuws volg denk ik dat het nog wel even kan duren voor je weer kunt reizen. Op het moment van schrijven van deze blog hebben de eerste reisorganisaties de data al weer verschoven naar eind april 2020. Bijna elke reisorganisatie heeft een melding op hun website. De links hieronder verwijzen ook naar deze pagina’s.

 • Alltours heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • ANWB Reizen heeft alle reizen tot 31 mei 2020 geannuleerd voor reizigers die een vakantie hebben geboekt buiten Nederland.
 • Ardanza Travel heeft alle rondreizen in Spanje en Portugal met vertrek tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • Askja heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • Avila Reizen heeft alle reizen met een vertrekdatum tot en met 16 april 2020 geannuleerd.
 • Baobab heeft alle reizen tot en met 31 mei 2020 geannuleerd.
 • BBI Travel heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd, m.u.v. de Hurtigruten zeereizen.
 • Bentour Reizen heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd. De reizen waarbij wordt gevlogen met Transavia zijn tot en met 6 mei 2020 geannuleerd.
 • Beter Uit heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • Bolderman Excursiereizen heeft alle reizen tot 30 april 2020 geannuleerd.
 • Center Parcs heeft vanaf 16 maart 2020 tijdelijk alle Nederlandse, Belgische, Duitse en Franse vakantieparken gesloten. Op basis van de huidige situatie gaan de Belgische parken weer open op maandag 20 april 2020, de Nederlandse parken op dinsdag 7 april 2020, de Duitse parken op maandag 20 april 2020 en de Franse parken op woensdag 15 april 2020.
 • CLIA: alle aangesloten cruisemaatschappijen hebben sinds zaterdag 14 maart 2020 voor 30 dagen de operaties opgeschort.
 • Corendon heeft alle reizen en cruises met vertrek tot en met 31 mei 2020 geannuleerd.
 • De Jong Intra Vakanties heeft alle vakanties met vertrek tot en met 31 mei 2020 geannuleerd.
 • Bij DFDS Seaways varen alle passagiersschepen nog steeds volgens schema. Uitzonderingen zijn de afvaarten IJmuiden-Newcastle v.v. en Kopenhagen-Oslo-Kopenhagen, deze zijn op tot en met 13 april 2020 opgeheven.
 • Djoser heeft tot en met 30 april alle reizen geannuleerd.
 • DrieTour heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • Effeweg.nl heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • Eliza was here heeft alle vliegvakanties tot en met 15 april 2020 geannuleerd.
 • Feenstra Rijn Lijn heeft alle riviercruises met vertrek tot en met 17 april 2020 geannuleerd.
 • FlixBus heeft zijn verbindingen van en naar België tot nader order gestaakt. Vanwege de annulering van lijnen in België en Duitsland is het onvermijdelijk dat ook de lijnen van en naar Nederland worden gestopt.
 • FTI Reizen heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • FOX Verre Reizen heeft alle reizen met vertrek tot en met 31 mei 2020 geannuleerd.
 • HolidayTaxis heeft  alle boekingen met vertrek tot en met 16 april 2020 geannuleerd.
 • Hotelkamerveiling: gewonnen veilingen die voor 7 april 2020 verzilverd moeten worden: het gewonnen veilingbedrag incl. veilingkosten wordt omgezet in een couponcode (tegoed), zodat die later gebruikt kan worden om een nieuwe veiling te winnen.
 • House of Britain heeft alle vakanties tot en met 22 april 2020 geannuleerd.
 • Interhome heeft alle boekingen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • Isropa Reizen heeft  alle geboekte reizen met vertrek tot en met 15 april 2020 geannuleerd.
 • Jambo Safari Club heeft alle reizen tot en met 31 mei 2020 geannuleerd.
 • Koning Aap heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • KRAS heeft alle reizen tot en met 10 mei 2020 geannuleerd en Kras heeft nu tot en met 31 mei 2020 een versoepeld omruilgemak waardoor je tot een dag voor vertrek je reis mag wijzigen.
 • Landal GreenParks: de parken zijn geopend, faciliteiten gesloten. Landal GreenParks hanteert soepele regels ivm annuleren en omboeken.
 • Live To Travel heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • Novasol heeft alle reizen geannuleerd als de grenzen gesloten zijn. Er wordt geen datum genoemd.
 • NRV heeft alle reizen tot en met 14 mei 2020 geannuleerd.
 • NS Internationaal voert geen treinreizen meer uit naar Disneyland Paris t/m 17 mei 2020. Er rijdt ook geen rechtstreekse Thalys vanuit Nederland naar Parijs.
 • Oad heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd en voor Rusland en riviercruises is dit tot en met 30 april 2020. Voor Disneyland Paris geldt een reisstop tot en met 26 april 2020.
 • Pharos Reizen heeft alle reizen tot 31 mei 2020 geannuleerd voor reizigers die een vakantie hebben geboekt buiten Nederland.
 • Primavera Reizen heeft alle reizen tot en met 6 mei 2020 geannuleerd.
 • Reisburo Vakantie & Zorg heeft alle pakketreizen met vertrek tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • Riksja Travel heeft alle reizen op tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • Sawadee Reizen heeft alle reizen tot en met 31 mei 2020 geannuleerd.
 • Shoestring heeft alle reizen tot en met 31 mei 2020 geannuleerd.
 • Silverjet heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • SNP Natuurreizen heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • Solfly heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • Solmar heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • SRC heeft alle reizen met vertrek tot en met 26 april 2020 geannuleerd.
 • SRPRS.me heeft alle reizen met vertrek tot en met 15 april 2020 geannuleerd.
 • Stip Reizen heeft alle reizen tot en met 31 mei 2020 geannuleerd.
 • Sunair heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • Sunny Cars heeft alle reserveringen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • Sunweb heeft alle reizen tot en met 15 april 2020 geannuleerd.
 • Tenzing Travel heeft alle reizen tot en met 19 april 2020 geannuleerd.
 • Transavia heeft alle geplande vluchten tot en met 6 mei 2020 geannuleerd.
 • Travel 2 Explore Motorreizen heeft alle reizen tot en met 31 mei 2020 geannuleerd.
 • Travelhome heeft alle reizen tot 31 mei 2020 geannuleerd.
 • Travel Trend heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • TravelWorld heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • TUI heeft alle reizen tot en met 10 mei 2020 geannuleerd.
 • Vacanceselect heeft de mogelijkheid nieuwe reserveringen, gemaakt voor 30 april 2020, om het verblijf tot 14 dagen voor vertrek gratis te wijzigen.
 • Vakantiediscounter heeft alle eigen reizen tot en met 15 april 2020 geannuleerd.
 • Vakanties.nl heeft alle eigen reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • Vakantieveilingen.nl heeft de geldigheid van de gewonnen veilingen die voor 6 april 2020 verzilverd moeten worden verlengd.
 • Van  Nood Reizen heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • Voigt Travel heeft alle reizen tot en met 30 april 2020 geannuleerd.
 • Yaxa Reizen heeft alle reizen tot en met 19 april 2020 geannuleerd.
 • Zeetours : de voorwaarden en data verschillen per cruisemaatschappij en luchtvaartmaatschappij.

Heb je een reis bij één van deze reisorganisaties geboekt, houd de website van de betreffende reisorganisatie in de gaten.

 

Formulieren voor België, Frankrijk, Spanje en Italië

Voor België, Frankrijk, Spanje en Italië heb je aparte formulieren nodig.

Sinds dinsdagmiddag 17 maart 2020 mag in Frankrijk, tenzij echt noodzakelijk, niemand meer de deur uit. Voor Nederlanders op doorreis zijn de grenzen nog wel open, maar dan heb je wel een speciaal (te downloaden) formulier nodig. Ook vrachtverkeer heeft dit formulier nodig. Mijn broer is koerier en ZZP’er en heeft hier al mee te maken gehad toen hij een rit uitvoerde naar het noorden van Frankrijk. Vrachtvervoer en overig professioneel transport geldt nadrukkelijk als ‘noodzakelijk verkeer’. Hij mag blijven rijden. Het formulier in het Frans vind je hier of op de website van de Franse autoriteiten. Het officiële formulier is in het Frans, en mogelijk geeft dit problemen/onduidelijkheid bij het invullen. Je kunt het formulier in het Engels downloaden maar dit Engelse formulier is NIET geldig voor je reis door Frankrijk. Het is alleen als hulp om het officiële Franse formulier juist in te vullen.

Alleen inwoners van Spanje en grenswerkers mogen Spanje nog in. Hetzelfde geldt voor mensen die kunnen aantonen dat het noodzakelijk is dat ze Spanje in komen. Nederlanders mogen nog wel met de auto terugreizen naar Nederland, maar ze moeten de kortste route en niet de toeristische route nemen. De Spaanse autoriteiten hebben dit bevestigd en de grensposten hierover geïnformeerd. Mocht je door de autoriteiten gecontroleerd worden, is er het document (in het Spaans en het Engels), waarin jij aangeeft als Nederlands staatsburger dat je onderweg (op doorreis) bent naar je woonplaats in Nederland. Download hier het formulier.

Voor Italië heb je sinds 13 maart 2020 een formulier nodig. Als je je in Italië bevindt en je wilt terug naar Nederland of je moet reizen binnen Italië, vul dit formulier in en neem het mee. Je mag alleen nog binnen Italië reizen met bewezen noodzakelijke werkzaamheden, noodsituaties, gezondheidsredenen en terugkeer naar huis. Alleen de Italiaanse versie is geldig. Er is ook een Nederlandse exemplaar. Deze is is alleen bedoeld als hulpmiddel bij het invullen van de Italiaanse versie. Het formulier vind je hier.

Voor België heb je vanaf 22 maart 2020 als grensarbeider in België een vignet nodig. Grensarbeiders die werken in zogenoemde vitale sectoren en een cruciaal beroep uitoefenen, zoals in de zorgverlening, kunnen met een vignet sneller de grens tussen België en Nederland oversteken. Dit vignet moet oponthoud bij de grens voorkomen. Zonder een vignet is het niet toegestaan om vanuit Nederland via België naar een Nederlandse eindbestemming te reizen, ook niet voor woon-werkverkeer. Ben je geen inwoner van België, dan mag je vanaf 22 maart 2020 niet in België reizen. Download hier het vignet.

 

Evenementen

Veel evenementen zijn afgezegd. De Rijksdienst voor ondernemend Nederland heeft alle zakelijke evenementen die NIET doorgaan voor je op een rijtje gezet.

Daarnaast zijn bijna alle grote evenementen afgezegd of uitgesteld, denk aan het EK voetbal in zomer 2020, de Formule 1 race in Zandvoort, het Bloemencorso in de Bollenstreek, alle sportwedstrijden, Koningsdag in april in Maastricht, zelfs in het jaar vol met herdenkingen i.v.m. 75 jaar bevrijding worden deze herdenkingen en de bevrijdingsfestivals afgezegd, enz. De Olympische Spelen in Tokio (Japan) zijn inmiddels naar 2021 verplaatst. Het is voor mij onmogelijk om al deze evenementen hier te noemen. Houdt het nieuws (ook lokaal) in de gaten of een gepland evenement waar jij je op verheugde ook doorgaat.

Coronavirus

 

Laatste update: 1 april 2020 / 10.15 uur.

 

Ik heb het c-woord van deze pagina verwijderd, dit omdat ik heb gelezen dat Google websites kan blokkeren die dat doen. Ik neem het risico maar niet. Dit is ook de de reden dat ik spreek over crisis / virus en niet over c…..crisis / c…..virus.

Aan deze blog kunnen geen rechten worden ontleend. De ontwikkelingen gaan zo snel dat de gegevens op deze blog snel achterhaald kunnen zijn. Volg de voor jouw belangrijke informatie en volg ze op. Zo komen we samen de crisis door. Ik probeer dit artikel zo actueel mogelijk te houden, mocht je iets missen, laat het me weten via het reactieformulier onder dit artikel of via het contactformulier.

 

Nederland, Nederlanders, let een beetje op elkaar.

 

Meer lezen:

 

Deze blog bevat affiliate links. Als je via deze links iets bestelt krijg ik hier een kleine vergoeding voor. Jij betaalt niets extra. Wat een affiliate link inhoudt, vertel ik je in de Disclaimer.

 

Volg JTravel op Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Bloglovin’.

 

Bewaar op Pinterest

Corona. In deze blog heb ik een aantal belangrijke websites (bijv. reisorganisaties, RIVM en Rijksoverheid) ivm corona voor je op een rijtje gezet. #corona #tips #jtravelblog #jtravel #rivm #rijksoverheid #who #reisorganisaties #websites #covid-19 #coronacrisis #coronavirus

Meer over dit onderwerp

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Over JTravelBlog

Welkom op de website van JTravelBlog. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravelBlog. Het gezicht achter JTravelBlog
Ik neem je mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef je reisinspiratie en handige reistips.                   Lees meer –>

Abonneer je op JTravelBlog

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op JTravelBlog en je ontvangt een e-mail als er een nieuwe blog verschijnt.

Social media

Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram
Follow by Email
RSS

Pinterest

Boek je vlucht

Boek je overnachting(en)Booking.com

Heb je nog iets nodig?

Miljoenen artikelen

Bestel je reisgids

Lid van

Bloggers Noord Nederland
  
Follow