Een hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

St. Annahofje of Aalmoeshofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Ik maakte een Hofjeswandeling in Leiden. Een wandeling langs maar liefst 35! hofjes in de Sleutelstad. Ik begin deze wandeling op NS-Station Leiden Centraal). Ik kom af en toe in Leiden. Tijdens eerdere bezoeken aan Leiden heb ik al meerdere hofjes bezocht. Tijd om nu alle hofjes te bezoeken. De hofjes zijn een oase van rust in de vaak drukke binnenstad. Meer over deze hofjeswandeling in Leiden lees je in deze blog. 

Eén van de leukste dingen om de hofjes beter te leren kennen is een wandeling maken langs de 35 hofjes in Leiden. Hofjes zijn typisch Nederlands. Het oudste hofje in Leiden dateert uit 1467: Jeruzalemhofje aan de Kaiserstraat. Andere steden met hofjes zijn o.a. Groningen, Amsterdam, Den Haag en Haarlem. Ook in deze steden heb ik al verschillende hofjes bezocht en kom daar in andere blogs nog een keer op terug als ik bijv. in Groningen of Amsterdam meer hofjes heb bezocht.

De hofjes zijn ooit gesticht om oudere weduwen of ongehuwden samen op één terrein te laten wonen. Wonen in een hofje was een vroege vorm van bejaardenzorg en sociale woningbouw. De hofjes werden gebouwd door christelijke gemeenten en rijke particulieren.

 

Hofjes in Leiden

De 35 hofjes in Leiden liggen bijna allemaal in de binnenstad. Ieder hofje heeft een eigen karakter, met zijn eigen verhaal en uiterlijk. De hofjes worden nog steeds bewoond. De hofjes in Leiden zijn een voorbeeld van sociale zorg in de middeleeuwen. De huisjes staan dicht bij elkaar aan een gemeenschappelijke binnenplaats. De hofjes zijn bij testament gesticht door particulieren en bestemd door arme, oude mensen. Voor de bewoners was het een grote gunst dat zij hier gratis mochten wonen en vaak nog uitkeringen kregen in de vorm van brood, vlees of schoenen. In ruil hiervoor moesten ze netjes en dankbaar zijn. Het leven in een hofje  was een toonbeeld van netheid en rust. Een hofje heeft meestal maar één in- en uitgang. Deze in- en uitgang komt uit op de openbare weg. een portier hield de openings- en sluitingstijden in de gaten en verleende hand- en spandiensten aan zowel de bewoners als de regenten.

De hofjes werden gebouwd op kleine stukjes grond die in Leiden nog tussen de huizenblokken waren overgebleven. De huisjes staan dicht op elkaar en zijn om een tuin heen gebouwd. De huisjes zijn aan de achterkant meestal gesloten. Alleen aan de kant van de gemeenschappelijke tuin zitten ramen.

In de gemeenschappelijk tuin stond altijd een pomp voor de watervoorziening. In de oudste hofjes zie je deze pompen nog altijd. De huisjes zijn bij latere renovaties voorzien van eigen sanitair en sommige huisjes zijn samengevoegd of er is een extra verdieping opgebouwd om meer ruimte te creëren.

De oudste hofjes van Leiden zijn van voor de reformatie. Bij de oudste hofjes waren er tenminste 12 huisjes, gerelateerd aan de twaalf apostelen. Ook konden er een 13e en 14e woning zijn toegevoegd (omwille van Jezus en Maria). De stichters, meestal katholiek, hoopte dat de gebeden van de bewoners zouden helpen bij het verkrijgen van een plekje in hemel. Bij twee hofjes werd een kapel toegevoegd. Alleen de kapel van het Sint Annahofje bestaat nog. Deze kapel kun je op zaterdag van 14.00-16.00 uur bezoeken. De entreeprijs bedraagt voor de kapel en het museum) € 2,– per persoon. Ik heb de kapel niet kunnen bezoeken omdat ik op een doordeweekse dag mijn hofjeswandeling in Leiden maakte.

Leiden heeft nu nog 35 hofjes. Dat is relatief veel, want bijvoorbeeld Amsterdam heeft nog 47 hofjes, Groningen 30 (gasthuizen genaamd), Haarlem 22, Gouda 7 en Delft 4. Het heeft in Leiden weinig gescheeld of het waren er veel minder geweest. In de vorige eeuw was er door geldgebrek bij veel hofjes sprake van verwaarlozing en verval. Er zijn zelfs hofjes onbewoonbaar verklaard, zoals Klein Sionshof. Na de Tweede Wereldoorlog werd er over nagedacht om hofjes te slopen. Maar gelukkig, door particuliere acties keerde het getij en kregen de hofjes de waardering die ze verdienen. De hofjes zijn eigendom geworden van woningbouwverenigingen en dienen bijvoorbeeld voor studentenhuisvesting

De hofjes zijn op een paar na, vrij toegankelijk. Heb respect voor de bewoners, het is geen museum en respecteer de privacy van de bewoners.

Cathrijn Jacobsdochterhofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden Cathrijn Jacobsdochterhofje

 

Hofjeswandeling in Leiden

Ik heb een paar jaar geleden het boekje Leidse Hofjes bij het VVV-kantoor van Leiden gekocht. Het boekje is nog altijd te koop voor € 3,50. In het boekje staat een handige plattegrond en een lijst van de hofjes met de adressen.

Er worden georganiseerde stadswandelingen langs de hofjes georganiseerd. Ook zonder een georganiseerde wandeling en de stadsgids kun je, net als ik, alle hofjes bezoeken. Onderaan vind je een handige kaart.

Vanaf het Centraal Station van Leiden loop ik  langs het VVV-kantoor naar het eerste hofje in de Steenstraat: het Sint Salvatorhof. Het Sint Salvatorhofje is gesticht door priester Paulus Claesz. de Goede, een afstammeling uit een rijk geslacht uit Leiden. In het testament van de priester bepaalde hij dat er een hofje voor ongetrouwde vrouwen en weduwen gesticht moest worden. Zijn executeurs-testamentair kochten na de dood van Paulus Claesz. De Goede een oude kaatsbaan. Op het terrein werd een complex van twaalf huisjes gebouwd. De spitse bogen boven de ramen zijn het meest opvallend. Dit omdat ze zelden in Nederland voorkomen. De woningen waren in de jaren 60 van de vorige eeuw niet meer geschikt om te wonen. De Stichting Leidse Studentenhuisvesting nam het hofje over.
Gesticht in: 1627
Adres: Steenstraat 17

St. Salvatorhofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Ik loop terug naar de 2e Binnenvestgracht. Op nr. 13 is het niet toegankelijke Jan de Laterehof gevestigd. Nu wonen hier studenten. Alleen de toegangsdeur herinnert dat hier een hofje is gevestigd.
Gesticht in: 1612
Adres: 2e Binnenvestgracht 13

Via een paar mooie bruggen loop ik naar het derde hofje van vandaag. Een hofje dat ik al eerder heb bezocht: Pieter Loridanshof aan de Oude Varkenmarkt. Via een mooie deur loop ik hofje binnen. Dit hofje is gebouwd op het achtererf van de vroegere herberg De Vergulde Wagen. Pierre Loridan vluchtte tijdens de Tachtigjarige Oorlog voor de Spaanse Inquisitie uit de Zuidelijke Nederlanden. Pierre Loridan verloor familie en geloofsgenoten aan de pestepidemie. Hij besloot, als bijdrage van goed werk, een hofje te stichten. Hij stierf zelf ook aan de pest. Dit hofje kenmerkt zich door zijn galerij die nu in gebruik als fietsenstalling. Ik vond dit hofje er rommelig uitzien en voelde me ook niet echt welkom. Omdat ik alleen was, werd ik kort toegelaten. Grotere groepen werden niet toegelaten en mogen het hofje vanachter een ketting bekijken die als afscheiding dient.
Gesticht in: 1645
Adres: Oude Varkenmarkt 1

Pieter Loridanshofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Aan het eind van de Oude Varkenmarkt staat de Doelenpoort. Een plek waar ik al vaker langs en onder doorgelopen ben. Via de Doelengracht loop ik naar het Eva van Hoogeveenhofje aan de Doelensteeg. Ook een hofje dat ik al eerder heb bezocht. Eva van Hoogeveen stamde uit een zeer voorname en rijke familie. Eva van Hoogeveen was ongehuwd. In 1650 liet ze bij testament vastleggen, dat met haar geld ‘een ledigh erff of te huysinge, daarop getimmerd ende gemaeckt sal werden een hoffken van twaalf of dertien huyskens ofte cameren, daer in elcx sall woonen een eerlijcke vroupersoon, tenminste 40 jaren out, geen man hebbende’, gekocht zou worden. Het hofje bestaat uit 12 huisjes. Deze liggen om een centrale binnentuin. De waterpomp is versierd met een natuurstenen schaap, zoals voorkomt in het familiewapen van de familie Van Hoogeveen.
Gesticht in: 1650
Adres: Doelensteeg 7

Eva van Hoogeveenhofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Ik loop door naar de Papengracht waar op nr. 16 het Brouchovenhofje is gevestigd. Dit hofje is een initiatief van Anna van Brouchoven. Er woonden een aantal arme bejaarden. Er werden 14 huisjes gebouwd. Later is er verdieping op deze huisjes gebouwd. Het poortgebouw is schitterend. Dit poortgebouw dateert uit 1640.
Gesticht in: 1631
Adres: Papengracht 16

Brouchovenhofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Een niet toegankelijk hofje is het Emrantia Banninghof, Weduwenhofje of Klein Sionshofje bevindt zich in de Schoolsteeg 3. Dit hofje dateert uit 1641.
Gesticht in: 1641
Adres: Schoolsteeg 3

Via een paar mooie steegjes in het centrum van Leiden kom ik uit in de Pieterskerkstraat. Op nr. 10 is het Jean Michelshofje gevestigd. Jan Michielsz. was een van oorsprong Waalse lakenhandelaar. De afspraak was dat de langstlevende van het kinderloze echtpaar een hofje zou stichten. Jan Michielsz. kocht een aantal huisjes in een poort aan de Pieterskerkstraat. De weduwe kocht later nog een aantal huisjes. Een leuk klein hofje in de buurt van de Pieterskerk.
Gesticht in: 1687
Adres: Pieterskerkstraat 10

Jean Michelshofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Ik loop om de Pieterskerk heen, op zoek naar het Pieter Gerritz. van der Speckhof maar vind het Jan Pesijnhof. Jean Pesijn was een vluchteling uit Lille (Noord-Frankrijk). Zijn vrouw en hij besloten na het overlijden van hun dochter aan de pest een hofje te stichten. Zijn vrouw kocht een paar huisjes in de Engelse poort aan de Kloksteeg. Via een mooie poort loop ik dit mooie hofje binnen. Ik raak hier aan de praat met een van de bewoners die me even snel zijn huisje laat zien. Groot is het niet, beneden de keuken en kleine woonkamer in een ruimte en boven een slaapkamer. Genoeg voor iemand alleen, ik vind het klein.
Gesticht in: 1655
Adres: Kloksteeg 21

Jan Pesijnhof tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Omdat ik het Pieter Gerritz. van der Speckhof niet kan vinden, die hier ook moet liggen, vraag ik het deze bewoner. Blijkt dat ik aan de verkeerde kant van de Pieterskerk zoek. Het Pieter Gerritz. van der Speckhof ligt verstopt in een hoek. Je zou als je de poort binnenloopt niet verwachten dat hier een hofje achter de muur verborgen ligt. Pieter Gerritsz. van der Speck was rentmeester van de kerken en timmerman. Hij bouwde zijn eigen hofje omdat hij zag hoe slecht de woonomstandigheden voor arme bejaarden waren. Van der Speck financierde dit hofje met zijn eigen geld dat hij had verdiend met aandelen in de VOC. In het hofje staan 8 huizen. Een leuk knus hofje.
Gesticht in: 1645
Adres: Pieterskerkhof 4

Pieter Gerritz van der Speckhof tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Aan de Kaiserstraat bevinden zich twee hofjes naast elkaar die ook binnen de poorten met elkaar verbonden zijn. Volgens de beschrijving is het Bethaniënhofje niet toegankelijk maar de poort staat open, dus loop ik naar binnen. Het Bethaniënhofje bestaat uit twaalf woningen gelegen aan de drie kanten van een binnenplaats. De toegang bestaat uit een eenvoudig gietijzeren hek, met daarop een naambordje van het hofje, geplaatst op een bakstenen muurtje.
Gesticht in: 1563
Adres: Kaiserstraat 43

Bethanienhofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Het Jeruzalemshofje werd gesticht door de rijke lakenkoopman Wouter IJsbrantzsoon Comans. Hij was op pelgrimstocht geweest in het Heilige Land en had o.a. Jeruzalem bezocht. Hij bouwde na zijn terugkomst in Leiden 13 huisjes en een kapel voor eerbare oude mannen. De middeleeuwse kapel bestaat niet meer. Deze is bij de herbouw in 1887 gesloopt.
Gesticht in: 1467
Adres: Kaiserstraat 49

Jeruzalemshofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Achter de Kaiserstraat ligt aan de Zegerstreeg het St. Annahofje. Het hofje telt 14 woningen in het hofje en 1 woning aan de Zegersteeg. Het hofje heeft ook een poort aan het eind van de Doelengracht. Dit hofje wordt ook aangeduid met Joostenpoort. Dit omdat er ook een ander Sint Annahofje in Leiden is.
Gesticht in: 1503
Adres: Zegersteeg 14

St. Annahofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Ik verlaat voor even het deel van Leiden dat binnen de singel ligt en loop naar een van de twee hofjes die buiten de gracht ligt: Het Justus Carelhuis. Ik vind het meer een woonerf dan een hofje. Dit is een hofje van nog geen 100 jaar oud. Ik heb mooiere hofjes gezien. De uit Den Haag afkomstige (vermogende) broers Carel en Justus Pape studeerden in de 19e eeuw rechten in Leiden. De band die zij met de stad vormden hield stand en resulteerde in verschillende belangrijke schenkingen. Carel Pape was regent van het Barend van Namenhof. Hij liet in 1915 op eigen kosten de vervallen huisjes van het hofje afbreken om een nieuw hofje te bouwen.
Gesticht in: 1936
Adres: Witte Rozenstraat 51a

Justus Carelhuis tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Ik loop terug naar de Witte Singel en loop via de brug de Doezastraat in. In deze straat bevinden zich maar liefst drie hofjes: St. Jacobs- of Crayenboschhofje, Samuel de Zee’s hofje en Heilig Geesthofje of Cornelis Spronghofje. De eerste twee hofjes hebben hun ingangen tussen de winkels. Je moet goed zoeken om de deuren te vinden.

Ik bezoek eerst St. Jacobs- of Crayenboschhofje. Dit hofje is gesticht door Gomarus Jacobsz. van Crayenbosch, een rijke roomse lakenhandelaar. Hij liet geld na voor de stichting van het St. Jacobshof, een hofje voor armlastige echtparen. Het hofje bestaat naast de 17 huisjes uit een regentenkamer en een poortgebouw.
Gesticht in: 1672
Adres: Doezastraat 25

St. Jacobs of Crayenboschhofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Aan de overkant op nr. 16 is het Samuel de Zee’s hofje gevestigd. Zijn kapitaal stak hij in een kaatsbaan met een paar huisjes. Later werden er nog meer huisjes en een regentenkamer bijgebouwd. Het hofje telt totaal 15 woningen verdeeld over twee geschakelde pleinen met in het midden het bestuurshuis. Het bestuurshuis wordt verhuurd als bedrijfsruimte. In de 18e eeuw was hier ook een schooltje gevestigd. Een leuk hofje met veel groen dat netjes onderhouden is, iets wat niet van alle hofjes gezegd kan worden.
Gesticht in: 1724
Adres: Doezastraat 16

Samuel de Zee's hofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Een mooi ruim hofje vind je aan het begin van de Doezastraat. Op nr. 1a is het Heilig Geesthofje of Cornelis Spronghofje te bezoeken. Het is een ruim opgezet hofje Dat door Cornelis Sprongh van Hoogmade is gesticht. Zijn woonhuis kwam na zijn dood beschikbaar voor zeven oude vrouwen, die weduwen of vrijgezellen en ouder dan 50 jaar waren. Op de gevel staat de Heilige Geest in de vorm van een duif.
Gesticht in: 1690
Adres: Doezastraat 1a

Heilig Geesthofje of Cornelis Spronghofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Ik loop de Doezastraat terug om naar het Barend van Namenhofje te gaan. Dit hofje werd gesticht door Baren van Namen voor gereformeerde kinderloze echtparen ouder dan 50 jaar. Het hofje bestaat uit 12 woningen. Het hofje heeft een regentenkamer.
Gesticht in: 1728
Adres: Oude Hoefstraat 12

Barend van Namenhofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Deze hofjes liggen allemaal relatief dicht bij elkaar. Meer naar de andere kant van het centrum worden de afstanden tussen de hofjes groter.

De Bethlehemshof ligt in de Levendaal. Het eerste dat bij binnenkomst niet over het hoofd gezien kan worden is de grote waterpomp in het midden van het hofje. Dit hofje werd in 1630 gesticht door koopman Gerrit Frankens van Hoogmade. In 1701 sloten de doopsgezinden van dit hofje zich aan met het hofje De Houcksteen. In 1811 werd uit financiële redenen beide hofjes samengevoegd onder de naam Bethlehem. Vandaar denk ik ook de dubbele nummering 109-111. Een leuk en ruim opgezet hofje.
Gesticht in: 1630
Adres: Levendaal 109-111

Bethlehemshof tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Helemaal aan de andere kant van het centrum ligt aan de 4e Binnenvestegracht de Tevelingshof of Karel Tevelshof. Een ruim opgezet hofje met ook weer de waterpomp prominent in het midden. Het Tevelingshofje werd gesticht door de kooplieden Jacob en Charles Tevel. Het hofje bestond uit 12 huisjes voor kinderloze echtparen ouder dan 20. Jacob en zijn vrouw lieten dit later uitbreiden tot twintig huisjes. Het hofje heeft aan drie zijden straten. Van de twintig huisjes staan er vier precies op de hoeken. Die hebben hun ramen aan de straatzijde.
Gesticht in: 1655
Adres: 4e Binnenvestegracht 7

Tevelingshof of Karel Tevelshof tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Via een brug over Nieuwe Rijn, die ik nog ken van mijn Trage Tocht Leiden, kom ik uit bij het Cathrijn Jacobsdochterhofje direct naast deze mooie brug. Dit hofje uit de 20e eeuw heeft 16e eeuwse wortels. Het hofje is vernoemd naar de stichtster. Het hofje telt veertien woningen. Achter het hofje ligt een  gemeenschappelijke tuin en er is een pomp.
Gesticht in: 1598/1628
Adres: Kaarsenmakerstraat 1

Cathrijn Jacobsdochterhofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Het St. Annahofje of Aalmoeshofje is wat mij betreft een van de mooiste hofjes in Leiden. De kapel aan het eind van het hofje trekt de aandacht. Dit hofje is gebouwd dankzij Willem Claesz., een rijke brouwer. In het hofje woonden 13 vrouwen. Zij mochten in de kapel naar de mis. De kapel en de priesterkamer zijn op zaterdag te bezichtigen.
Gesticht in: 1503
Adres: Middelste Gracht 2-4

St. Annahofje of Aalmoeshofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Een eindje verderop bevindt zich het Schachtenhofje. Dit hofje werd gesticht in naam van de weesjongen Theunis Jacobsz. Van der Schacht. In zijn testament stond dat een hofje met 12 huisjes moest worden gebouwd aan de Middelste Gracht. Hij eiste dat bewoners van 40 jaar en ouder er gratis mochten wonen en er was een voorkeur voor familieleden van Van der Schacht en bewoners die net als Van de Schacht in het Weeshuis van Leiden waren opgegroeid. Theunis Van der Schacht leerde in het weeshuis veters en band maken. Hij kocht later vijf huisjes aan de Middelste Gracht en een familiegraf in het koor van de Pieterskerk. Op het hofje staat een pomp uit 1730. Een leuk hofje.
Gesticht in: 1664
Adres: Middelste Gracht 27

Schachtenhofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Ik loop langs de Hooglandse kerk naar het niet toegankelijke Mierennesthofje of Gerrit Lams Begijnhofje aan de Hooglandse Kerkgracht.
Gesticht in: 1760
Adres: Hooglandse Kerkgracht 38

In de groenstrook langs de Hooglandse Kerkgracht wordt op het moment dat ik hier loop, Beelden in Leiden, gehouden. Leuke kunstwerken midden op straat. Het doet me denken aan de beeldengalerij aan de Dreef in Haarlem waar ik een paar jaar geleden een blog over schreef.

Het volgende hofje dat ik bezoek is het François Houttijnshof aan de Hooigracht. Het hofje bestaat uit 9 huizen. Het hofje heeft een sobere ingangspartij en een steen met opschrift 1737. Het is een smal hofje.
Gesticht in: 1685
Adres: Hooigracht 81

Francois Houttijnshof tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Voor het volgende hofje moet ik weer een stukje lopen naar de Kalvermarkt. Het Juffrouw Maashofje op nr. 6 is niet toegankelijk voor bezoekers, helaas. Het gebouw met de trapgevel is mooi.
Gesticht in: 1899
Adres: Kalvermarkt 6

Via een paar bruggen loop ik naar het St. Janshofje of Van der Laenhofje aan de Haarlemmerstraat. Het Sint Janshof werd in opdracht van Jan Stoop Kerstiaanszoon en zijn vrouw Claertgen gesticht. Het hofje was bestemd voor nette mensen die door tegenslag aan lager wal waren geraakt. Het hofje bestond uit zeven huisjes voor alleenstaande vrouwen, zes voor echtparen, een regentenkamer en een huisje dat verhuurd kon worden ten bate van het hofje. In 1565 werd het beheer van het hofje overgedragen aan Mr. Geraert van der Laen, die nieuwe huizen, het poortgebouw en de regentenkamer liet bouwen. Na zijn dood werd de naam van het hofje veranderd in het Sint Jans- of Van der Laenhofje. Het hofje bestaat nu uit 15 huurwoningen.
Gesticht in: 1504
Adres: Haarlemmerstraat 264

St. Janshofje of Van der Laenhofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Ik loop de binnenstad weer in. Het Joost Frans van der Lindenhofje aan de Grevenstraat is het volgende hofje dat ik bezoek. De planten in de tuin staan er zeer weelderig bij. Een leuk hofje maar het groen mag wel iets beter onderhouden worden. Het hofje heeft een U-vorm, met midden in de tuin en een dwars daarop staand kleiner huisje. De huisjes hebben twee bouwlagen met een zolder.
Gesticht in: 1668
Adres: Grevenstraat 16

Joost Frans van der Lindenhofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Ik loop naar de Oude Vest. Hier is het Meermansbrughof gevestigd. Dit is het grootste hofje in Leiden. Het hofje werd gesticht door Maerten Meerman (bewindsman van de VOC) en zijn vrouw Helena Verburgh. De naam is een samentrekking van de achternamen van de stichters. De toegang is indrukwekkend met een imposante gevel in een mooi pand langs het water. Het complex was bedoeld voor huisvesting van hulpbehoevenden maar eerzame weduwen en ongetrouwde vrouwen boven de 40 jaar. Hier stond in de Middeleeuwen een klooster. Prominent in het midden op de binnenplaats staat de pomp. De regentenkamer is helaas niet te bezoeken. Een mooi hofje met veel groen.
Gesticht in: 1680
Adres: Oude Vest 159

Meermansbrughof tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Het volgende hofje dat ik bezoek is het Van Assendelftshofje aan de Langegracht. Dit hofje werd bij testament van houthandelaar Barholomeus Willemszn. van Assendelft gesticht. Er moesten 15 huisjes gekocht of gebouwd worden, bestemd voor onvermogende huisgezinnen. Het hofje wordt bestuurd door twee regenten buiten kerkelijk verband. Maar in 1762 waren er nog maar 11 huisjes verbouwd. Het hofje raakte in verval. In 1974 werd het hofje gerestaureerd. Een smal hofje met op de achtergrond de stoompijp van de Uniper-centrale Leiden.
Gesticht in: 1624
Adres: Langegracht 49

Van Assendelftshofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Mijn wandeling gaat weer even buiten de singel. Via het Energiepark en de Maresingel loop ik naar het Cathrijne Maartensdochterhofje. Dit hofje ligt naast een school. Dit leuke hofje draagt de naam van de stichtster. Het hofje telt veertien woningen, die het hof met een aardige gemeenschappelijke tuin in een U-vorm omsluiten.
Gesticht in: 1608
Adres: Pasteurstraat 2a

Cathrijne Maartensdochterhofje tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Ik loop verder via de Maresingel en steek via een brug de singel weer over. De laatste vijf hofjes liggen allemaal dicht bij elkaar. Drie hiervan zijn ook nog eens niet toegankelijk: Groeneveldstichting, Coninckshofje en het Sint Elisabethgasthuishofje.

De Groeneveldstichting is een van de jongste hofjes in Leiden. Het hofje werd gesticht door Eduard Cornelis Groeneveld. De Groeneveldstichting is in gebruik als tehuis voor oudere predikantsweduwen.
Gesticht in: 1878
Adres: Oude Vest 41

Het Coninckshofje is genoemd naar Caecilia Coninck. Het Coninckshof telt twaalf woningen en een poortgebouw met daarin een mooie regentenkamer. De dertiende woning van het hofje bevindt zich in het poortgebouw. In de tuin staat een hardstenen pomp.
Gesticht in: 1773
Adres: Oude Vest 15

Het Sint Elisabeth Gasthuishof bestaat uit twaalf woningen. Ingang tot het hofje is een opvallende poort met zandstenen omlijsting en een glazen schuifdeur, iets wat ik niet vind passen bij een oud hofje. Het hof is gevestigd in het voormalige St. Elisabeth Gasthuis.
Gesticht in: 1428
Adres: Caeciliastraat 16

Het Groot Sionshofje werd gesticht door Hugo van Zwieten en Luydgaert Claesdochter van Bosschuyzen. Het hofje bevindt zich niet meer op de oorspronkelijke plek. In 1668 werd het wegens bouwvalligheid verplaatst van de Papengracht naar de Sionsteeg. Het hofje telt totaal 15 woningen en een toegangspoort die het hof omsluiten. Helaas was de poort tijdens mijn bezoek gesloten.
Gesticht in: 1480
Adres: Sionsteeg 4

Het laatste hofje van deze hofjeswandeling in Leiden is het Sint Stevenshofje of Convent van Tetterode middenin de drukke winkelstraat van Leiden, de Haarlemmermeerstraat. Eenmaal binnen de poorten merk je niets van het winkelend publiek. Het is een lang, smal hofje. Het hofje is gesticht door de rijke brouwer Willem Aerntsz. van Tetrode en zijn vrouw Cristijn Arentsdr. Bruinen en vernoemd naar de patroonheilige van het Leidse brouwersgilde, Sint Steven. Met de opbrengsten van een stuk land ten zuidwesten van Leiden, de Stevenshofjespolder, konden het onderhoud en de onkosten van de bewoners worden gewaarborgd. Dit land was door de familie Van Tetrode speciaal voor dit doeleinde aan het hofje geschonken.
Gesticht in: 1487
Adres: Haarlemmerstraat 50

St. Stevenshofje of Convent van Tetterode tijdens mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Vanaf de Haarlemmerstraat loop ik terug naar het station van Leiden, vanwaar ik de trein naar mijn woonplaats neem. Het was een mooie hofjeswandeling met mooie en minder mooie hofjes. Mooie hofjes vond ik het St. Annahofje of Aalmoeshofje, het Samuel de Zee’s hofje en het Van Assendelftshofje.

Minder mooi vind ik het Justus Carelhuis, Bethaniënhofje en het Jeruzalemshofje. Dit is mijn persoonlijke mening. Het kan zijn dat als jij deze wandeling ook maakt dat je andere hofjes leuk en minder leuk vindt.

 

Mijn route

 

Het boekje met de hofjeswandeling is tegen betaling van € 3,50 te koop bij het VVV-kantoor, Stationsweg 26 in Leiden.

 

Praktische informatie

Start- en eindpunt

Het startpunt van deze hofjeswandeling is bij het Centraal Station van Leiden, Stationsplein 3.

 

Bereikbaarheid

  • Auto: In Leiden moet je voor het parkeren van je auto in de binnenstad, in het gebied rond NS-station Leiden Centraal en in de wijk Vreewijk betalen. Je kunt je auto parkeren op de parkeerterreinen van de Kaasmarkt, de Lammermarkt, rond Molen de Valk, de Morspoort, de Morssingel en Langegracht. Parkeerterrein Haagweg is een P+R. Dit is het grootste parkeerterrein van Leiden. Het pendelvervoer naar het centrum is gratis.
  • Openbaar vervoer: Het makkelijkst is om met de trein naar Leiden Centraal te reizen. Deze hofjeswandeling start en eindigt voor NS-station Leiden Centraal.
  • Fiets: Mocht je met de fiets komen, op NS-station Leiden Centraal is een fietsenstalling.

NS Station Leiden, begin- en eindpunt van mijn hofjeswandeling langs de 35 hofjes in Leiden

 

Overnachten

Er zijn veel overnachtingsmogelijkheden in Leiden. Je vergelijkt hotels en de prijzen via Booking.com.

Wil je niet in een hotel verblijven dan is een huisje via Natuurhuisje een mogelijkheid.

Je kunt ook gebruik maken van een B&B. Bekijk hier het aanbod van Airbnb. Boek je voor de eerste keer via Airbnb? Met deze link krijg je korting op je eerste boeking.

In Leiden zijn volop mogelijkheden om je te vermaken. Er zijn 13! musea en tal van wandelroutes in en rond de Sleutelstad.

 

Heb jij wel eens een hofjeswandeling gemaakt? Zo ja, waar was dat en kan je het aanbevelen?

 

Deze blog bevat affiliate links. Als je via deze links iets bestelt krijg ik hier een kleine vergoeding voor. Jij betaalt niets extra. Wat een affiliate link inhoudt, vertel ik je in de Disclaimer.

 

Meer lezen

 

Volg JTravel op Facebook, Instagram, Twitter, Mastodon, Pinterest, Bloglovin’ en YouTube.

 

Bewaar op Pinterest

Ik maakte een hofjeswandeling langs de 35! hofjes van Leiden. De meeste hofjes liggen in het centrum van de Sleutelstad. Twee liggen buiten de singels. Meer over de hofjeswandeling in Leiden lees je in deze blog. Wandel je mee? #hofjesinleiden #hofjes #leiden #wandelen #hofjeswandeling #jtravelblog #jtravel Ik maakte een hofjeswandeling langs de 35! hofjes van Leiden. De meeste hofjes liggen in het centrum van de Sleutelstad. Twee liggen buiten de singels. Meer over de hofjeswandeling in Leiden lees je in deze blog. Wandel je mee? #hofjesinleiden #hofjes #leiden #wandelen #hofjeswandeling #jtravelblog #jtravel Ik maakte een hofjeswandeling langs de 35! hofjes van Leiden. De meeste hofjes liggen in het centrum van de Sleutelstad. Twee liggen buiten de singels. Meer over de hofjeswandeling in Leiden lees je in deze blog. Wandel je mee? #hofjesinleiden #hofjes #leiden #wandelen #hofjeswandeling #jtravelblog #jtravel

Ik maakte een hofjeswandeling langs de 35! hofjes van Leiden. De meeste hofjes liggen in het centrum van de Sleutelstad. Twee liggen buiten de singels. Meer over de hofjeswandeling in Leiden lees je in deze blog. Wandel je mee? #hofjesinleiden #hofjes #leiden #wandelen #hofjeswandeling #jtravelblog #jtravel Ik maakte een hofjeswandeling langs de 35! hofjes van Leiden. De meeste hofjes liggen in het centrum van de Sleutelstad. Twee liggen buiten de singels. Meer over de hofjeswandeling in Leiden lees je in deze blog. Wandel je mee? #hofjesinleiden #hofjes #leiden #wandelen #hofjeswandeling #jtravelblog #jtravel Ik maakte een hofjeswandeling langs de 35! hofjes van Leiden. De meeste hofjes liggen in het centrum van de Sleutelstad. Twee liggen buiten de singels. Meer over de hofjeswandeling in Leiden lees je in deze blog. Wandel je mee? #hofjesinleiden #hofjes #leiden #wandelen #hofjeswandeling #jtravelblog #jtravel

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Over JTravelBlog

Welkom op de website van JTravelBlog. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de websites JTravelBlog en JTravel.Het gezicht achter JTravelBlog.

Zoeken

Abonneer je op de nieuwsbrieven van JTravelBlog

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven voor de nieuwsbrieven van JTravelBlog. Je ontvangt een e-mail als er een nieuwe blog verschijnt.

Buy me a coffee

Aanbiedingen

Heb je de wekelijkse aanbiedingen van JTravelBlog al eens bekeken?

Aanbiedingen van JTravelBlog.nl

Boek een vlucht

Skyscanner

Boek je hotelBooking.com

Boek je Natuurhuisje

Boek hier je Natuurhuisje

Heb je nog iets nodig?

Bol.com