Tsaar Peterroute in Zaandam

Tsaar Peter de Grote tijdens de Tsaar Peterroute in Zaandam

 

Ik liep de Tsaar Peterroute in Zaandam. De wandelroute begint bij het station van Zaandam bij knooppunt 29. Zoals elke knooppuntenwandeling kun je de wandeling op elk knooppunt beginnen en ook in tegenovergestelde richting lopen. Deze wandelroute is een stadswandeling door het centrum van Zaandam waarbij je langs een paar plekken loopt die herinneren aan het verblijf van de bekende Russische tsaar Peter de Grote in Zaandam. Wandel je mee in het spoor van Tsaar Peter in Zaandam?

 

Wandelnetwerk Noord-Holland

De website van Wandelnetwerk Noord-Holland bied je de keuze uit bestaande routes of het maken van je eigen route. Dit kan met behulp van de routeplanner. De gratis routekaarten download en/of print je vanaf de website. Je kunt ze ook delen met vrienden of toevoegen aan de app. De markering van het wandelnetwerk in het veld is leidend voor de routes. Je wandelt vanaf één van de startpunten, waar je uit verschillende gemarkeerde routes kunt kiezen. Deze startpunten liggen op strategische locaties (bij stations, parkeerterreinen en/of horeca gelegenheden) waar een informatiebord (startpaneel) de rondwandelingen vanaf dat startpunt toont. Alle routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd met duurzame routepaaltjes voorzien van een herkenbaar logo, gekleurde pijlen en keuzepuntnummers. Naast de routeplanner zijn er ook de ommetjes van de maand, themaroutes en startpuntenroutes. Wandelnetwerk Noord-Holland wordt beheerd door Recreatie Noord-Holland en Recreatieschap West-Friesland en in samenwerking met verschillende terreinbeheerders. Wandelnetwerk Noord-Holland bestond in 2021 10 jaar. De wandelingen gaan vooral via onverharde paden. Dit is een stadswandeling, ik heb alleen verhard gelopen.

Knooppunt 85 van Wandelnetwerk Noord-Holland tijdens de Tsaar Peterroute in Zaandam

 

Wandelnetwerk Noord-Holland heeft een wandel-app ontwikkeld met alle routes van het wandelnetwerk. Deze gratis app kun je downloaden in de App Store en in PlayStore. Mocht de route onderweg slecht aangegeven worden, kan ik terugvallen op mijn telefoon. Ik heb onderweg veel gebruik gemaakt van de kaart in de app, dit omdat de blauwe pijlen volgens mij nog wel eens ontbraken.

De Tsaar Peterroute in Zaandam van Wandelnetwerk Noord-Holland

 

Zaandam

De ontwikkeling van Zaandam begon in de 13e eeuw. In die tijd werd er een dam in de rivier de Zaan gebouwd. Pas in de late 16e eeuw komt Zaandam tot bloei. De houtzaagmolen werd toen uitgevonden door Cornelis Cornelisz. Tijdens de 18e eeuw stond Zaandam vol in bloei. In Zaandam staan nog twee sluiswachtershuisjes uit deze eeuw. De Zaanstreek is het oudste industriegebied van Nederland. De Zaanstreek werd in deze Gouden Eeuw ook wel het ‘land van de duizend molens’ genoemd. In de Zaanstreek werden de goederen van de handelsmetropool Amsterdam industrieel bewerkt. In de Zaanstreek was meer ruimte dan in Amsterdam en men werd er in zijn ondernemingslust niet beperkt door gildebepalingen. De Zaanstreek is het oudste industriegebied van West-Europa. Er draaiden maar liefst 600 molens. Bij de Zaanse Schans draaien nog 10 molens. Zaandam ligt in een van de oudste industriegebieden van Nederland. De vele windmolens aan de Zaan brachten een grote bedrijvigheid. Waren het vroeger vooral houtzagerijen en scheepswerven, later was de voedingsmiddelenindustrie (cacao/chocolade van Verkade bijvoorbeeld) belangrijk.

Het ging na de 17e eeuw slecht met het gebied. In de tweede helft van de 19e eeuw volgende een nieuwe bloeiperiode. Dit was na het gereedkomen van het Noordzeekanaal en spoorlijn. De Zaanstreek kwam op stoom, fabrieken gingen het beeld bepalen. Veel industrie is al weer uit de Zaan vertrokken. De smalle repen buitendijks land tussen water en woonwijken bieden vaak te weinig ruimte voor uitbreiding en schaalvergroting. De Zaanstreek is het oudste industriegebied van West-Europa, er draaiden in die tijd maar liefst zo’n 600 molens! Bij de Zaanse Schans draaien er momenteel nog 10 van.

In 1697 verbleef Tsaar Peter de Grote in het Czaar Peterhuisje. De tsaar wilde meer over de scheepsbouw leren. Het huisje is opengesteld voor bezoekers en ingericht met 17e eeuws meubilair.

De bekende schilder Claude Monet vestigde zich in 1871 voor een korte tijd in Zaandam. Hij schilderde tijdens zijn verblijf 25 schilderijen. Op de route liggen een paar punten waar hij zijn inspiratie opdeed en je kunt als je op vrijdag, zaterdag of zondag (oktober-maart) het atelier bezichtigen. Van april-september is het atelier ook op donderdag tussen 12.00-16.45 uur geopend.

Het Czaar Peterhuisje tijdens de Tsaar Peterroute in Zaandam Het Czaar Peterhuisje

 

Tsaar Peter de Grote

Wij kennen hem als Peter de Grote maar zijn officiële naam is Peter I Aleksejevitsj Romanov. Hij werd op 9 juni 1672 in Moskou geboren en stierf op 8 februari 1725 in St. Petersburg. Tsaar Peter de Grote was van 1682 tot zijn dood in 1725 tsaar van Rusland.

Peter was de eerste Russische tsaar die buiten de grenzen van zijn rijk reisde. Hij zorgde voor de modernisering van het uitgestrekte rijk en bevorderde vooral de wetenschap. In 1721 veranderde hij het tsaardom Rusland in het Russische Rijk en kreeg hij de bijnaam De Grote.

Hij is de eerste Russische tsaar die met vreedzame doelstellingen West-Europa bezoekt. Met de daar opgedane kennis, onder andere in Nederland en Engeland, moderniseerde hij Rusland. Peter de Grote hervormde het leger, de kerk, handel, nijverheid, onderwijs en volksgezondheid en versterkte Rusland tot een Europese grootmacht. Hij was misschien liever admiraal geweest dan tsaar. Hij was een groot liefhebber van zeilen en schepen. Hij ging iedere dag naar de scheepswerf, in de winter ging hij ijszeilen.

Peter de Grote was zeer geïnteresseerd in de scheepsbouw. Dat is de reden dat hij vanaf 1698 Oostenrijk, Venetië, Engeland en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bezocht. Deze landen bezaten expertise op het gebied van de scheepsbouw. In de najaar van 1697 arriveerde Peter de Grote in Holland, waar hij ‘undercover’ bij de scheepswerven in Zaandam werkte. Toen hij herkend werd kocht hij een zeilboot en vertrok naar Amsterdam. Hij kreeg daar het aanbod om in de afgeschermde omgeving van de VOC-werf als werkman aan schepen te bouwen. Hij verbleef een week in de Zaanstreek en bezocht de streek nog een paar keer. Een paar plekken in Zaandam herinneren aan de tsaar: het Czaar Peterhuisje aan het Krimp, het standbeeld op de Dam en de straatnamen in de Russische Buurt.

Tijdens deze Tsaar Peterroute kom je langs plekken die herinneren aan de vroegere Tsaar.

Borstbeeld van Tsaar Peter de Grote in de tuin van het Czaar Peterhuisje tijdens de Tsaar Peterroute in Zaandam

 

Tsaar Peterroute in Zaandam

De start van deze Tsaar Peterroute bij het Station Zaandam. Voor mij een hele makkelijke verbinding, want ik neem vanuit mijn woonplaats de rechtstreekse stoptrein via Amsterdam Sloterdijk naar Zaandam.

Station van Zaandam tijdens de Tsaar Peterroute in Zaandam

 

Ik begin bij  knooppunt 85. Dit omdat ik aan de zijkant het station uitloop en knooppunt 85 tegenover het stadhuis staat. Omdat de routebeschrijving heel summier is van knooppunt 29 naar knooppunt 85 en dan een hele tijd niets naar knooppunt 86 en terug naar knooppunt 85 en 29 heb ik via de app de kaart gedownload. Deze kaart geeft precies aan of ik goed loop. Direct naast station liggen het stadhuis en Inntel Hotels Amsterdam Zaandam met allemaal Zaanse Huisjes. Een blikvanger in de binnenstad. Het gebouw telt twaalf verdiepingen en in de gevels zijn tientallen huisjes verwerkt. Voor de 68 gevels zijn vier tinten Zaans groen gebruik. Het blauwe geveltje boven in de hoek verwijst naar een schilderij van Claude Monet uit 1871. Het hotel heeft 160 kamers.

Het nieuwe stadhuis van Zaandam werd in 2012 geopend. Het gebouw maakt deel uit van het plan om de oude bouwstijl terug te brengen in de stadsvernieuwing. De vier grote nepgevels aan de stadskant zijn markant. Rechts voor het stadhuis staat ook een aantal gebouwtjes in ‘oude Zaanse stijl’, waaronder de Zaanstore waar een informatiepunt van de VVV is geopend waar je Zaanse producten en souvenirs kunt kopen.

Zaanse gevels tijdens de Tsaar Peterroute in Zaandam

 

De route gaat bij voor het stadhuis via de trap naar beneden naar het busstation. Bij deur J loop ik naar buiten en sla ik linksaf en loop langs de Provincialeweg tot het stoplicht. Ik steek de straat over en aan de andere kant loop ik verder langs de Provinciale weg. Het kan aan mij gelegen hebben maar de route hier was niet heel duidelijk aangegeven met de blauwe pijlen.

Bij de Lucy Stonestraat sla ik rechtsaf en direct linksaf en weer rechtsaf de Wilhelmina Druckerstraat in. Af en toe loopt de route gelijk aan de Czaar Peter route van de ANWB.

Ik loop de Botenmakersstraat uit. Een leuke straat met mooie huizen en stukje street art. Aan het eind van deze straat kom ik uit op de Westzijde. Deze straat loop ik door tot aan de Gedempte Gracht. Ik maak onderweg sanitaire stop bij horecagelegenheid Verrassing aan de Zaan. Deze horecagelegenheid is gevestigd naast de doopsgezinde kerk of ‘vermaning’. Ik neem een kijkje in de kerk. Ik weet niet of deze kerk nog in gebruik is. Er staan wel stoelen in een kring rond een verhoging met beamer en preekstoel.

De route via de Westzijde komt uit bij het regenboogzebrapad over de Gedempte Gracht. Ik steek hier over en wil het Atelier van Monet bezoeken, maar deze is nog gesloten als ik hier voor de gesloten deur sta. Blijkt pas om 12.00 uur open te gaan. De Tsaar Peterroute komt hier straks nog een keer vlakbij langs, dan ga ik dan alsnog het atelier bezoeken.

Ik loop een stukje terug naar het regenboogzebrapad en steek opnieuw over, de Damstraat in en dan de Dam in. Ik steek hier de Hondsbossche Sluis over. Deze sluis wordt ook wel de Groote zeesluis genoemd. Er naast ligt de Wilhelminasluis. Deze twee sluizen zijn onderdeel van het waterbeheersysteem van het Hoogheemraadschap. De Hondsbossche Sluis werd in 1544 gebouwd en in 1722 vergroot. Tijdens het vaarseizoen van half april tot half oktober is deze sluis geopend. Het sloishois is het onderkomen van de vrijwilligers. Het gebouw heeft een metalen omhulsel waarop een deel van een kaart uit 1851 van de omgeving is uitgestantst. De bediening gaat via de kaapstaanders. De grote stenen zijn wapenstenen.

Wilhelminasluis tijdens de Tsaar Peterroute in Zaandam Sluis

 

Via een trap kom ik uit op de Gedempte Gracht en de Peperstraat. Bij het stoplicht steek ik de Oostzijde over en loop voorbij de Bonifatiuskerk en het Islamitisch Centrum Zaandam. Op de kerk een oorlogsherinnering in de vorm van een plaquette. Aan het eind van de Oostzijde sla ik rechtsaf  de Zuidervaldeurstraat in.

Via de Lijns Tewisz Roggeplein en de Symon Claesstraat steek ik de Peperstraat over en loop door de Dominee Baxstraat en Klaas Katerstraat. Ik kom uit bij het monument in het verzetsplantsoen aan de A.F.de Savorin Lohmanstraat. Het oorlogs-/verzetsmonument van Zaandam herdenkt alle Zaandammers die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen. De namen van deze verzetsmensen kun je lezen op de voet van het monument. Onderweg heb ik ook verschillende Stolpersteine / Struikelstenen gezien. Ik had ze niet specifiek in mijn route opgenomen, ook dit verzetsmonument had ik niet in de route opgenomen, maar ik kwam het onderweg tegen. Op de hoek is de zijkant van een pand versiert met street art. Het doet me denken aan een schilderij van Monet.

Verzetsmonument tijdens de Tsaar Peterroute in Zaandam Verzetsmonument in Zaandam

 

Ik loop terug naar de Klaas Katerstraat loop ik de Klauwershoek in. Hier staan een paar houten huisjes maar niet heel veel. De houten, groene Zaanse geveltjes zijn typisch voor Zaanstad en de Zaanstreek. In de middeleeuwen, toen de kennis van de Romeinen over hoe je stenen moet bakken ver was weggezakt, was hout het meest gebruikte bouwmiddel. Langs de Zaan stonden in de 17e eeuw meer dan helft van de Nederlandse houtzaagmolens. In de Zaanstreek werd tot in het begin van de 20e eeuw met hout gebouwd. De woningwet van 1901 verbood het bouwen met alleen hout. Veel houten huizen verdwenen daarna geleidelijk. Pas laat in de vorige eeuw dacht men er aan dat het leuk zou zijn voor volgende generaties om de oude houten huizen te bewaren. In deze buurt staat ook de Oostzijderkerk, een oude katholieke kerk.

Aan het eind van de Zuiddijk hangt knooppunt 86. Beide knooppunten zijn dit keer geen houten paaltjes op de grond maar een nummer aan een paal. Ik sta voor de Wilhelminasluis die juist op het moment dat ik hier ben, geopend wordt. Een paar schepen varen Zaandam uit. Aan de andere kant van de brug staat het februaristaking monument in Zaandam. Dit is een beeldengroep die staat op de balustrade van de Wilhelminasluis. De beeldengroep is vervaardigd door de oud verzetsstrijdster Truus Menger, je ziet de oproep tot staking in de Zaanstreek. De plaats van de beeldengroep is vlak bij de Dam waar de stakers zich verzamelden.

Februaristaking monument tijdens de Tsaar Peterroute in Zaandam Februaristaking monument

 

Op de Dam staat een stand beeld van Tsaar Peter de Grote. Dit Czaar Peter beeld is een geschenk van tsaar Nicolaas II aan de gemeente Zaandam ter herinnering aan het verblijf van Tsaar Peter de Grote in Zaandam. Het is een twee meter hoog bronzen beeld, de sokkel staat in grote letters de tekst:

Czaar Peter I
Leert den scheepsbouw in Zaandam
1697
Geschenk van keizer
Nicolaas II
aan de stad Zaandam
1911

Aan de andere kant staat de tekst in het Russisch. Het beeld is ontworpen door Leopold Bernstamm. Het beeld is een rijksmonument.

Tsaar Peter de Grote tijdens de Tsaar Peterroute in Zaandam Tsaar Peter de Grote

 

Ik loop verder en steek de Nicolaasstraat over de Hogendijk op. Hier staat het blauwe huisje, ik heb hem gemist, maar kwam er in het atelier van Monet achter dat die ergens op de Hogendijk staat. Ik had er voor om moeten lopen en dat heb ik dus niet gedaan. Het is nu ook geen blauw huis meer, maar het huis met het jaartal 1794. Vanaf de Hogendijk loop ik de Lage Horn op en neem daar een zijsprong want in de Krimp staat het Czaar Peterhuisje.

Het Czaar Peterhuisje is één van de oudste houten huizen van Nederland en het één na oudste museum, na het Teylers Museum in Haarlem, in Nederland. In het wereldberoemde huisje logeerde de Russische tsaar Peter de Grote in 1697. Het houten huisje wordt beschermd door een stenen gebouw dat er overheen is gebouwd. Het huisje werd in 1632 gebouwd van oud scheepshout gebouwd in 1632. Peter de Grote was in 1697 de tsaar van Rusland. Hij kwam naar de Zaan om het vak van scheepstimmerman te leren. Rusland was toen behoorlijk armoedig geworden en Nederland was een van de meest ontwikkelde landen in de wereld, vooral in de scheepsbouw. Hij vertrok na een week. Sinds het verblijf van tsaar Peter hebben vele beroemde machthebbers, Napoleon bijvoorbeeld, dit bijzondere huisje bezocht. In het midden van het museum staat het scheefgezakte huisje met twee kamers op de begane grond. De bovenverdieping is (helaas) afgesloten. In één van de kamers is een bedstee en een deels betegelde haard. De andere kamer heeft glazen ramen met handtekeningen van beroemende bezoekers, zoals Napoleon en Keizerin Sissi. Rondom het huisje is een expositie ingericht over het bezoek van de tsaar en de geschiedenis van het huisje. Het Czaar Peterhuisje wordt beheerd door het Zaans Museum, net als het Hembrug Museum. Drie musea over de rijke geschiedenis van de Zaanstreek. In de tuin staan twee borstbeelden: Peter de Grote en Anna Paulowna (Pavlovna).

Entree: volwassenen: € 6,– per persoon, kinderen van 4 t/m 17 jaar: € 3,– per persoon, kinderen van 0 t/m 3 jaar: gratis en museumkaarthouders: gratis. (Prijzen zijn van 2023).
Openingstijden: dinsdag t/m zondag: 10.00-17.00 uur.
Adres: Krimp 23, 1506 AA Zaandam.
Website

Het Czaar Peterhuisje tijdens de Tsaar Peterroute in Zaandam

Het Czaar Peterhuisje tijdens de Tsaar Peterroute in Zaandam

 

Er komt een aparte museumblog over het Czaar Peterhuisje in Zaandam.

 

Na mijn bezoek aan het Czaar Peterhuisje loop ik via de Lage Horn en de Hogendijk met zijn mooie gevels door de Russische buurt. Via de Czarinastraat, Czaar Peterstraat kom ik uit in de Zilverpadsteeg. Aan het eind kom ik uit op de Gedempte Gracht, het winkelgebied van Zaandam. Ik loop vanaf deze hoek terug naar het atelier van Monet.

De ingang van het atelier van Monet is net voor de brug. Via een trap en een houten loopbrug over het water loop ik naar het atelier. Het is een klein (hoe kan het ook anders) groen gebouw aan het water. Binnen word ik verwelkomd door de vrijwilligster. Er zijn nog twee bezoekers. Ik begin met een informatiefilm van 8 minuten over het leven van Monet en wat zijn relatie is met Zaandam. Daarna loop ik door het atelier en bekijk de replica’s. Wist je dat het origineel van één van deze schilderijen in het Zaans Museum bij de Zaanse Schans hangt? Het is het schilderij ‘De Voorzaan en de Westerhem’. De beroemde schilder Claude Monet heeft in 1871 vier maanden in Zaandam gewerkt. In die tijd maakte hij 25 schilderijen en 9 tekeningen. Monet heeft de oude Zaanstreek vastgelegd voor veel van de molens door de industrialisatie verdwenen. De schilderijen die Monet hier maakte zijn verspreid over de wereld. In het oude atelier hangen replica’s. Dat maakt het niet minder interessant.

Entree: gratis.
Openingstijden: april-september van donderdag-zondag: 12.00-16.45 uur en van oktober-maart vrijdag-zondag: 12.00-16.45 uur.
Adres: Via de Beatrixbrug Zaandam, naast Gedempte Gracht 2d, via de trap en loopbrug. Voor mindervaliden: bel aan om de hoek op Westzijde 14g Zaandam (om de hoek bij de ING).
Website

Atelier van Monet tijdens de Tsaar Peterroute in Zaandam

Atelier van Monet tijdens de Tsaar Peterroute in Zaandam

 

Na mijn bezoek aan het atelier loop ik de Gedempte Gracht af richting Station Zaandam. Hier neem ik de rechtstreekse trein naar huis. De Tsaar Peterroute in Zaandam was een korte wandeling die ik combineerde met bezoeken aan het Czaar Peterhuisje en het atelier van Monet.

 

Mijn route

 

Praktische informatie

Wandelroute

De Tsaar Peterroute staat op de website van Wandelnetwerk Noord-Holland. De routebeschrijving is er niet, ook is er geen informatie over de bezienswaardigheden onderweg. Dit is tot nu de slechts beschreven wandelroute die ik via Wandelnetwerk Noord-Holland maakte. Ook stond er er in zowel de app als op de website een grote fout. Deze zijn inmiddels aangepast omdat ik hier vragen over stelde.

De knooppunten zijn: 29, 85, 86, 85 en 29. Onderweg volg je de blauwe pijlen.

Blauwe pijl van Wandelnetwerk Noord-Holland tijdens de Tsaar Peterroute in Zaandam

 

Afstand

De wandelroute Tsaar Peterroute in Zaandam heeft een lengte van 5,10 kilometer. Ik liep meer omdat ik een paar keer verkeerd gelopen ben en het Czaar Peterhuisje en het atelier van Monet heb bezocht.

 

Bereikbaarheid

Het beginpunt is Station Zaandam.

  • Openbaar vervoer: Station Zaandam is vanuit Den Helder, Hoorn, Amsterdam CS, Rotterdam en Nijmegen rechtstreeks per trein bereikbaar.
  • Bus: Zaandam is per bus goed bereikbaar. Buslijn 394 en 392 rijden naar Amsterdam en lijn 59 rijdt naar Beverwijk.
  • Fietsen: Zaandam is via het snelfietspad vanuit Amsterdam bereikbaar. Ook vanuit andere dorpen en steden in de omgeving is de Zaanstreek heel goed te doen op de (elektrische) fiets.
  • Auto: De Zaanstreek ligt langs de A7/A8 en is uitstekend bereikbaar met de auto. Parkeren kan in één van de garages in het stadshart (via Q-park), langs de weg of op parkeerterreinen. Het is in Zaandam betaald parkeren.

 

Horeca

Deze wandelroute gaat door het centrum van Zaandam. Onderweg zijn ongelooflijk veel horecagelegenheden gevestigd. Er is voor elk wat wils.

 

Overnachten

Direct naast het station van Zaandam ligt het 4* hotel Inntel Hotels Amsterdam Zaandam, met zijn opvallende design. De gevel van dit hotel bestaat uit opgestapelde typisch Zaanse Huisjes en is geschilderd in 4 kleuren Zaans Groen. De kamers zijn ingericht met Zaans design. Achter het station liggen het Best Western Zaan Inn en het Zaan Hotel Amsterdam. Via de website van Booking.com kun je andere hotels in Zaandam reserveren.

Inntel Hotels Amsterdam Zaandam tijdens de Tsaar Peterroute in Zaandam Inntel Hotels Amsterdam Zaandam

 

Ook in Zaandam en omgeving kun je gebruik maken van natuurhuisjes. Na deze wandeling is het goed uitrusten en slapen in de natuur.

Je kunt ook gebruik maken van een B&B. Bekijk hier het aanbod van Airbnb.

 

Heb jij wel eens een wandeling van het Wandelnetwerk Noord-Holland gemaakt? Zo ja, waar was dat en kan je het aanbevelen?

 

Deze blog bevat affiliate links. Als je via deze links iets bestelt krijg ik hier een kleine vergoeding voor. Jij betaalt niets extra. Wat een affiliate link inhoudt, vertel ik je in de Disclaimer.

 

Vind je mijn blogs leuk? Koop dan een kop koffie voor me door op de button hieronder te klikken en ik zorg ervoor dat jij kunt blijven genieten van de reisverhalen en reistips op mijn websites.

 

Meer lezen

 

Volg JTravel op Facebook, Instagram, Twitter, Mastodon, Pinterest, Bloglovin’ en YouTube.

 

Bewaar op Pinterest

Ik liep de Tsaar Peterroute in Zaandam van Wandelnetwerk Noord-Holland. Een korte route langs plekken die herinneren aan het verblijf van de bekende Russische tsaar Peter de Grote in Zaandam, zoals het Czaar Peterhuisje. Mijn route lees je in deze blog. Lees en wandel je mee? #tsaarpeterdegroteroute #zaandam #wandelnetwerknoordholland #jtravelblog #jtravel Ik liep de Tsaar Peterroute in Zaandam van Wandelnetwerk Noord-Holland. Een korte route langs plekken die herinneren aan het verblijf van de bekende Russische tsaar Peter de Grote in Zaandam, zoals het Czaar Peterhuisje. Mijn route lees je in deze blog. Lees en wandel je mee? #tsaarpeterdegroteroute #zaandam #wandelnetwerknoordholland #jtravelblog #jtravel Ik liep de Tsaar Peterroute in Zaandam van Wandelnetwerk Noord-Holland. Een korte route langs plekken die herinneren aan het verblijf van de bekende Russische tsaar Peter de Grote in Zaandam, zoals het Czaar Peterhuisje. Mijn route lees je in deze blog. Lees en wandel je mee? #tsaarpeterdegroteroute #zaandam #wandelnetwerknoordholland #jtravelblog #jtravel

Ik liep de Tsaar Peterroute in Zaandam van Wandelnetwerk Noord-Holland. Een korte route langs plekken die herinneren aan het verblijf van de bekende Russische tsaar Peter de Grote in Zaandam, zoals het Czaar Peterhuisje. Mijn route lees je in deze blog. Lees en wandel je mee? #tsaarpeterdegroteroute #zaandam #wandelnetwerknoordholland #jtravelblog #jtravel Ik liep de Tsaar Peterroute in Zaandam van Wandelnetwerk Noord-Holland. Een korte route langs plekken die herinneren aan het verblijf van de bekende Russische tsaar Peter de Grote in Zaandam, zoals het Czaar Peterhuisje. Mijn route lees je in deze blog. Lees en wandel je mee? #tsaarpeterdegroteroute #zaandam #wandelnetwerknoordholland #jtravelblog #jtravel Ik liep de Tsaar Peterroute in Zaandam van Wandelnetwerk Noord-Holland. Een korte route langs plekken die herinneren aan het verblijf van de bekende Russische tsaar Peter de Grote in Zaandam, zoals het Czaar Peterhuisje. Mijn route lees je in deze blog. Lees en wandel je mee? #tsaarpeterdegroteroute #zaandam #wandelnetwerknoordholland #jtravelblog #jtravel

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Over JTravelBlog

Welkom op de website van JTravelBlog. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de websites JTravelBlog en JTravel.Het gezicht achter JTravelBlog.

Zoeken

Abonneer je op de nieuwsbrieven van JTravelBlog

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven voor de nieuwsbrieven van JTravelBlog. Je ontvangt een e-mail als er een nieuwe blog verschijnt.

Buy me a coffee

Aanbiedingen

Heb je de wekelijkse aanbiedingen van JTravelBlog al eens bekeken?

Aanbiedingen van JTravelBlog.nl

Boek een vlucht

Skyscanner

Boek je hotelBooking.com

Boek je Natuurhuisje

Boek hier je Natuurhuisje

Heb je nog iets nodig?

Bol.com