Een wandeling in Muiden en een bezoek aan het Muiderslot

Fort C in Muiden

 

Op de laatste dag dat de musea in maart 2020 open waren, maakte ik een wandeling in vestingstad Muiden en bracht ik een bezoek aan het Muiderslot. Ik was blij dat ik deze dag naar Muiden afgereisd was, want een dag later werden in verband met het coronavirus o.a. alle musea voor onbepaalde tijd gesloten. Op het moment dat ik in Muiden liep, was het nog niet bekend dat er ’s avonds verstrekkende maatregelen aangekondigd werden om in Nederland het coronavirus in te dammen. Ik maakte tijdens mijn bezoek aan het Muiderslot nog een opmerking tegen een vrijwilliger die hier rondliep, dat ik deze rust heerlijk vond en de week er op naar de Zaanse Schans zou gaan om van die rust te profiteren nu de Aziaten niet naar Europa afgereisd waren. Niet wetende dat ook Nederland in een intelligente lockdown zou belanden en de musea en horeca gesloten zouden worden. Ik zou wel een stadswandeling kunnen maken, maar dan moet ik het openbaar vervoer nemen en die mijd ik zolang het virus niet onder controle is. Voor mij even geen stadswandelingen. Dit was mijn laatste stadswandeling die ik voor de intelligente lockdown maakte. Zodra het weer kan en op het moment van publiceren van deze blog kan het weer, maak ik weer stadswandelingen. Tijdens deze stadswandeling in vestingstad Muiden bezoek ik het Muiderslot. In deze blog vertel ik je mijn route en wat er onderweg nog meer te zien is.

Muiden

 

Muiden

Vestingstad Muiden ligt aan het IJmeer, niet ver van Amsterdam en Weesp.

Muiden wordt in de 9e eeuw voor het eerst genoemd. In Muiden vochten de inwoners tegen het water van de rivier de Vecht. Als er in die periode niet was ingegrepen, bestond Muiden nu niet en had ik deze wandeling niet kunnen maken. Het hele gebied zou onder water hebben gestaan.

In 1122 kreeg Muiden stadsrechten.

De sluis in Muiden werd in 1672 gebouwd. De drie taken van deze sluis waren: een schutsluis voor de scheepvaart tussen de Zuiderzee en de Vecht, de verdediging van het land tegen de Zuiderzee en de sluis had een militaire functie. De bouw van de sluis was in 1674 klaar. De sluis werd, toen ik hier was, gerestaureerd. De sluis is nog altijd in gebruik voor de pleziervaart.

Muiden was vroeger onderdeel van de Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie. Muiden ligt op de plaats waar deze twee waterlinies elkaar ontmoeten: de Nieuwe Hollandse Waterlinie vanaf de Biesbosch en de Stelling van Amsterdam rond Amsterdam.

Lees ook: Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam

 

Muiden is een vestingstad. De vestingwerken dateren uit de 15e eeuw. De muren werden in 1590 vervangen door aarden wallen met bastions. Het Muiderslot kreeg zijn eigen omwalling.

De vesting werd na 1871 gemoderniseerd. De vestingwal werd veranderd. Er werden bomvrije en bakstenen onderkomens gebouwd. Voorbeelden hiervan zijn het Muizenfort, Fort C, Fort H (is nu een restaurant dat verbouwd werd toen ik hier rondliep) en de kazerne.

Muiden heeft een historisch centrum. Ik maakte hier een mooie stadswandeling. Wandel je mee?

Fort F in Muiden Fort F

 

Wandeling door Muiden

Mijn wandeling door vestingstad Muiden begint bij de bushalte Muiden Centrum. Vanaf deze bushalte van buslijn 110 (vanuit Weesp of Bussum) loop ik in de richting van het centrum van Muiden.

 

Amsterdamsepoortbrug

De Amsterdamsepoortbrug is de brug die je oversteekt om naar het centrum van Muiden en het Muiderslot te wandelen. Deze brug maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. De brug ligt over de Kadesloot. Deze vijver is een restant van de oude vestinggracht. De naam Amsterdamsepoortbrug verwijst naar de stadspoort in de richting van Amsterdam. Het was vroeger de toegangsweg van Muiden. Helaas bestaat de stadspoort niet meer. Alleen de fundering ligt er nog.

De Amsterdamsepoortbrug in Muiden De Amsterdamsepoortbrug

 

Vanaf de Amsterdamsepoortbrug kun je linksaf slaan de Burgemeester de Raadtsingel in om langs het water te lopen of een klein stukje rechtdoor lopen en bij de eerste weg linksaf slaan, de Zeestraat in. IK kies de voor laatste optie. Ik loop de Zeestraat helemaal uit tot ik niet verder kan. Buiten de bebouwing aan mijn rechterhand aan de overkant van het water zie ik het Muiderslot. Ik kom hier later tijdens de wandeling nog langs.

Voor me zie ik de Westbatterij. Het is hier een drukte van belang, want, dat heb ik weer, er zijn werkzaamheden. Het kanon dat boven op dit fort staat, wordt met een grote kraan verwijderd om gerestaureerd te worden. Het weghalen trekt nogal wat bekijks.

 

Westbatterij

De Westbatterij is een torenfort. Dit fort werd gebouwd om Nederland en de haven van Muiden te verdedigen. Het fort werd in 1852 gebouwd met baksteen. In en op het fort kon geschut worden geplaatst. In veel vestingsteden kom je nog kanonnen tegen. Dit exemplaar wordt verwijderd van het fort. Nadat het fort niet meer als fort gebruikt werd, werd het een champignonkwekerij en een uitvalsbasis voor zeescouts. De zeescouts hebben het fort, dat met aarde bedekt was, uitgegraven en opgeknapt. Helaas is het fort niet te bezoeken.

De Westbatterij in Muiden De Westbatterij

 

Ik loop een rondje om het fort en geniet van het schitterende uitzicht over het IJmeer.

Daarna loop ik via dezelfde route terug naar het centrum en loop verder rechtdoor de Zeestraat en de Singelstraat in. Ik kom uit aan de andere kant van Muiden vesting.

 

Weesperpoortsluis en het Fermanplantsoen

Voor me zie ik de Weesperpoortsluis. Deze sluis ligt tussen de Muider Trekvaart en de Vecht. Het doel van deze sluis tijdens de bouw in 1840 was militair. De sluis kon in tijden van oorlog voorkomen dat al het water uit de Trekvaart zou weglopen naar de onder water gezette gebieden. Deze sluis werkt nog steeds en doet soms dienst als keersluis. De sluis kan het hoge water van richting veranderen. Het sluizencomplex bestaat uit een sluis, een draaibrug en een sluiswachterswoning.

De Weesperpoortsluis in Muiden De Weesperpoortsluis

 

Aan de andere kant van de sluis ligt het Fermanplantsoen. Het plantsoen is gebouwd in 1926 toen Muiden geen vesting meer was. De vestingwallen in dit deel van Muiden werden verlaagd, er werden wandelpaden aangelegd en er werden bomen geplant. Een nieuw plantsoen is het resultaat. Het plantsoen is aangelegd op één van drie beren van Muiden. Een beer is gemetselde dam in een vestinggracht. Deze beer reguleert de waterstand.

Het Fermanplantsoen in Muiden Het Fermanplantsoen

 

Vanaf de sluis loop ik via de Weesperstraat naar de Amsterdamsestraat en sla  rechtsaf de Sluisstraat in en de brug over. Dit is de grote zeesluis. Toen ik hier liep, werd deze sluis gerestaureerd.

 

Grote zeesluis

De grote zeesluis is de verbinding tussen de Vecht en het IJmeer. De sluis werd aan het eind van de 17e eeuw gebouwd. De sluis beschermde de streek van de Vecht tegen overstromingen. De sluis was een militair wapen, want de sluis kon worden opengezet waardoor het achterland blank kwam te staan. Zo kon er 40 centimeter water op het weiland komen te staan en dat was te hoog voor de vijand om in actie te komen. Dit heette een waterlinie vormen.

De sluis is ook belangrijk geweest voor de trekvaart. De trekvaart was in de 17e eeuw een belangrijk vervoermiddel voor zowel de mens als voor goederen. Trekschuiten (boten) werden door paarden door de trekvaarten getrokken. Op een trekschuit konden tientallen mensen vervoerd worden en de dienst had vaste vertrek- en aankomsttijden. Muiden werd door deze sluis een belangrijk kruispunt voor de trekvaart met verbindingen naar Amsterdam en vestingstad Naarden.

De Grote zeesluis van Muiden De Grote zeesluis

 

Als ik de brug overgestoken ben, sla ik linksaf en loop ik langs het water naar het Muiderslot. Dit is de Herengracht.

 

Muiderslot

Het Muiderslot is het oudste kasteel, het best bewaarde kasteel en het bekendste kasteel van Nederland. Het Muiderslot is absoluut een bezoek waard. Neem de tijd want er is veel te zien. Ik heb de tijd genomen, want een bezoek aan het Muiderslot was de hoofdreden dat ik deze wandeling door Muiden maakte.

Het Muiderslot is een vierkante waterburcht met op iedere hoek van het kasteel een ronde toren en binnen de muren een groot gebouw met trapgevels. Het kasteel heeft een slotgracht met een ophaalbrug. Het kasteel is gebouwd aan de monding van de Vecht in de Zuiderzee. Het Muiderslot hoort, net als de Westbatterij aan de overkant, bij  Muiden vesting. Sinds 1878 is het Muiderslot een Rijksmuseum.

Kasteel Muiderslot heeft een binnendeel in het kasteel en een buitenterrein. In het kasteel zijn twee routes: de rode ridderroute en de gele torenroute. Bij de rode route zie je 10 binnenruimtes van het kasteel. Bij de gele torenroute bezoek je de drie voorste torens van het Muiderslot.

In het Muiderslot in Muiden In het Muiderslot

 

Ook het buitenterrein met de tuinen, de kazemat, het theaterbastion, het waterschild, de pruimenboomgaard en de valkerij zijn zeer interessant om te bekijken.

De tuin van het Muiderslot in Muiden De tuin van het Muiderslot

 

Entree: Volwassenen: € 15,50 per persoon, kinderen 4 t/m 11 jaar: € 9,– per persoon, kinderen t/m 3 jaar: gratis. Museumkaarthouders: gratis.

Openingstijden: 1 april t/m 31 oktober: dagelijks (ook op feestdagen): 10.00-17.00 uur.
1 november t/m 31 maart: dinsdag tot en met zondag (ook op feestdagen): 10.00-17.00 uur.
Maandag: gesloten behalve in schoolvakanties. Het Muiderslot is dan geopend van 10.00-17.00 uur.

Adres: Herengracht 1, 1398 AA Muiden.

Website: Muiderslot

Het Muiderslot in Muiden Het Muiderslot

 

Omdat er nog veel meer over het Muiderslot te vertellen is heb ik er een museumtip over geschreven.

Lees meer: Muiderslot

 

Na mijn bezoek aan het Muiderslot loop ik vanaf de ingang naar de vestingmuren. Ik kom langs verschillende vestingwerken. Ik kom uit bij het Muizenfort, onderdeel van vesting Muiden.

 

Muizenfort

Het Muizenfort wordt gebouw C genoemd. Dit fort dateert uit 1870. Dit fort was bomvrij en er konden 100 mensen verblijven. Het fort is bedekt met zand, dit beperkte het effect van inslagen en het zuiverde het regenwater. De naam Muizenfort heeft het fort in 1939 gekregen. Deze naam verwijst naar de muisgrijze uniformen van de militairen die hier toen verbleven. Het fort is naast een kazerne ook een jongerencentrum en museum geweest. Nu is het niet meer toegankelijk.

Het Muizenfort in Muiden Het Muizenfort

 

Aan de overkant in de Kazernestraat staat gebouw D. Dit was een kazerne die tegelijk met het Muizenfort is gebouwd. Hier zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikers verborgen. Dit gebouw is nu in gebruik als bibliotheek.

Ik loop verder over de vestingwallen van Muiden. Deze vestingwallen waren essentieel voor de verdediging van de stad. Sinds 1926 zijn deze muren niet meer nodig. Aan deze kant van Muiden zijn de vestingwallen, met de bijnaam ‘de Wal van Muiden’ bewaard gebleven.

Aan het eind van het Ravelijnpad loop ik met de bocht mee de Kloosterstraat in en sla linksaf de Herengracht op. Voor me zie ik de Keetpoortsluis.

 

Keetpoortsluis

De Keetpoortsluis is een monument. Het is een dubbelkerende sluis met een inundatiefunctie. In oorlogstijd konden gebieden onder water worden gezet. Het sluiscomplex dateert uit 1855. Aan de ene kant van de sluis ziet je de Vecht en aan de andere kant de trekgracht. Deze trekgracht was het startpunt van de trekschuiten naar Naarden. Boven op de sluis stond een brede draaibrug, deze is aan het begin van de 20e eeuw vervangen door de huidige ophaalbrug met ijzeren balken.

De Keetpoortsluis in Muiden De Keetpoortsluis

 

Vlak bij deze sluis ligt Fort H, een restaurant dat tijdelijk vanwege een renovatie gesloten is.

Ik loop terug naar de kruising van de Herengracht en de Kloosterstraat en sla linksaf de Herengracht op. Aan mijn rechterhand zie ik twee kerken: de katholieke kerk en daarachter de Grote Kerk van Muiden.

 

Grote Kerk

De Grote Kerk van Muiden was helaas gesloten. Ik loop een rondje om deze kerk uit 1425. De kerk wordt ook wel de St. Nicolaaskerk genoemd. De toren die overal bovenuit steekt dateert uit de 12e eeuw. Toen werd op dezelfde plek een Romaanse kerk met een toren van 28 meter gebouwd. De Romaanse kerk werd vervangen, maar de toren werd behouden. De kerk is in laatgotische stijl gebouwd.

De Grote Kerk van Muiden De Grote Kerk van Muiden

 

Einde van de wandeling

Vanaf de Grote Kerk loop ik de Herengracht verder af en kom weer uit bij de Grote Sluis. Deze steek ik over en loop rechtdoor via de Sluisstraat, de Amsterdamsestraat en de Amsterdamsepoortbrug. Ik ben terug bij het beginpunt van mijn wandeling, bushalte Muiden Centrum.

 

Meer foto’s van deze wandeling zie je op mijn andere website.

 

Mijn route

 

Praktische informatie

Start- en eindpunt

Het start- en eindpunt van deze wandeling door vestingstad Muiden is bushalte Muiden Centrum. Deze bus is o.a. bereikbaar vanuit Weest en Naarden/Bussum met buslijn 110 van Connexxion.

 

Openbaar vervoer

Ik ben met de bus vanuit Weesp naar Muiden gereden. Dit omdat ik een gratis buskaart heb. Het nadeel van deze buslijn is dat de bussen van lijn 110 slechts 1x per uur rijden.

 

Horeca

In Muiden is genoeg horeca te vinden.

 

Muiden

Meer informatie over Muiden, zie de website van Muiden.

 

Overnachten

Er zijn veel overnachtingsmogelijkheden in Muiden en omgeving. Je kunt vanuit Muiden ook heel goed de omgeving verkennen en bijv. Naarden, Weesp, andere plaatsen in het Gooi of Amsterdam bezoeken. Je vergelijkt hotels en de prijzen via Booking.com.


Booking.com

 

Je kunt ook gebruik maken van een B&B. Bekijk hier het aanbod van Airbnb. Boek je voor de eerste keer via Airbnb? Met deze link krijg je korting op je eerste boeking.

 

Ben jij wel eens een in Muiden geweest en het Muiderslot bezocht? Wat vond je ervan?

 

Deze blog bevat affiliate links. Als je via deze links iets bestelt krijg ik hier een kleine vergoeding voor. Jij betaalt niets extra. Wat een affiliate link inhoudt, vertel ik je in de Disclaimer.

 

Meer lezen

 

Volg JTravel op Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Bloglovin’.

 

Bewaar op Pinterest

Ik maakte een wandeling door vestingstad Muiden. Mijn belevenissen en mijn route lees je in dit artikel. Loop je mee? #muiden #vestingstad #muiderslot #wandelen #hiken #jtravel #jtravelblog Ik maakte een wandeling door vestingstad Muiden. Mijn belevenissen en mijn route lees je in dit artikel. Loop je mee? #muiden #vestingstad #muiderslot #wandelen #hiken #jtravel #jtravelblog Ik maakte een wandeling door vestingstad Muiden. Mijn belevenissen en mijn route lees je in dit artikel. Loop je mee? #muiden #vestingstad #muiderslot #wandelen #hiken #jtravel #jtravelblog

Ik maakte een wandeling door vestingstad Muiden. Mijn belevenissen en mijn route lees je in dit artikel. Loop je mee? #muiden #vestingstad #muiderslot #wandelen #hiken #jtravel #jtravelblog Ik maakte een wandeling door vestingstad Muiden. Mijn belevenissen en mijn route lees je in dit artikel. Loop je mee? #muiden #vestingstad #muiderslot #wandelen #hiken #jtravel #jtravelblog Ik maakte een wandeling door vestingstad Muiden. Mijn belevenissen en mijn route lees je in dit artikel. Loop je mee? #muiden #vestingstad #muiderslot #wandelen #hiken #jtravel #jtravelblog

Meer over dit onderwerp

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Over JTravelBlog

Welkom op de website van JTravelBlog. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de websites JTravelBlog en JTravel.Het gezicht achter JTravelBlog.

Zoeken

Abonneer je op de nieuwsbrieven van JTravelBlog

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven voor de nieuwsbrieven van JTravelBlog. Je ontvangt een e-mail als er een nieuwe blog verschijnt.

Buy me a coffee

Aanbiedingen

Heb je de wekelijkse aanbiedingen van JTravelBlog al eens bekeken?

Aanbiedingen van JTravelBlog.nl

Boek een vlucht

Skyscanner

Boek je hotelBooking.com

Boek je Natuurhuisje

Boek hier je Natuurhuisje

Heb je nog iets nodig?

Bol.com